ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

在這裡進行這麼艱鉅的任務 [...] 苗得用在五歲以下的孩童身上

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在這裡進行這麼艱鉅的任務 [...] 苗得用在五歲以下的孩童身上-, *在這裡進行這麼艱鉅的任務 [...] 苗得用在五歲以下的孩童身上*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Indian government went on the offensive, launching nationwide vaccination programs aimed at immunizing a staggering 172 million kids twice a year.[CN] 在這裡進行這麼艱鉅的任務 會面臨哪些困難? 疫苗得用在五歲以下的孩童身上 Do Some Shots, Save the World (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zài)這裡 (zhè lǐ)進行 (jìn xíng)這麼 (zhè me)艱鉅 () (de)任務 (rèn wu) 會面 (huì miàn) (lín)哪些 (nǎ xiē)困難 (kùn nan)疫苗 (yì miáo)得用 () (zài)五歲 ()以下 (yǐ xià) (de)孩童 ()身上 (shēn shàng)

 


  

 
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
這裡
 • (zhè lǐ, ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ) here [CE-DICT]
進行
 • (しんこう) (n,vs) advance; progress; (P) [EDICT]
 • (jìn xíng, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ) to advance; to conduct; underway; in progress; to do; to carry out; to carry on; to conduct; to execute [CE-DICT]
這麼
 • (zhè me, ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙) so much; this much; how much?; this way; like this [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
任務
 • (にんむ) (n) duty; function; office; mission; task; (P) [EDICT]
 • (rèn wu, ㄖㄣˋ ㄨ˙) mission; assignment; task; duty; role [CE-DICT]
會面
 • (huì miàn, ㄏㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ) meet with; have a meeting [CE-DICT]
 • (lín, ㄌㄧㄣˊ) to face; to overlook; to arrive; to be (just) about to; just before [CE-DICT]
哪些
 • (nǎ xiē, ㄋㄚˇ ㄒㄧㄝ) which; who; what [CE-DICT]
困難
 • (こんなん) (adj-na,n) difficulty; distress; (P) [EDICT]
 • (kùn nan, ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢ˙) (financial etc) difficulty; problem; issue [CE-DICT]
疫苗
 • (yì miáo, ㄧˋ ㄇㄧㄠˊ) vaccine [CE-DICT]
以下
 • (いか(P);いげ) (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P) [EDICT]
 • (yǐ xià, ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ) below; under; following [CE-DICT]
身上
 • (しんしょう) (n) (1) fortune; property; (2) household; home; housekeeping; (3) asset [EDICT]
 • (しんじょう) (n) merit; body; social position; (P) [EDICT]
 • (shēn shàng, ㄕㄣ ㄕㄤˋ) on the body [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top