ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

合唱団

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -合唱団-, *合唱団*
Japanese-English: EDICT Dictionary
合唱団[がっしょうだん, gasshoudan] (n) chorus group; choir; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She has been invited to sing in a choir in a foreign country.彼女は海外の合唱団で歌わないかと誘われています。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Missed you at choir practice.[JA] 合唱団を抜けるのは淋しいね Earthlings Welcome Here (2008)
-It's a festival for Ten Sing choirs.[JA] - 合唱団の集まりだよ Turn Me On, Dammit! (2011)
like sunday choir.[JA] 合唱団みたいにな Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
And how about that sangerknaben?[JA] この合唱団はどうだい? Twelve Days of Krampus (2013)
I had an idea it was The Mormon Tabernacle Choir...[JA] モルモン・タバナクル合唱団かと思ったけど... What's Up, Tiger Lily? (1966)
Wait a minute.[JA] 今夜は聖デメトリオス少年合唱団の 公演があります The Grimm Who Stole Christmas (2014)
Goddamn choir slut.[JA] 合唱団の とんでもないアバズレだ Turn Me On, Dammit! (2011)
-Goddamn choir![JA] - 合唱団のくそったれ! Turn Me On, Dammit! (2011)
The John Glenn Singers?[JA] ジョン・グレン合唱団 Inside Llewyn Davis (2013)
Before I bring out the Vienna Boys Choir and Topo Gigio...[JA] ウィーン少年合唱団と トッポ・ジージョですが... . Jersey Boys (2014)
They were all dressed up.[JA] 合唱団の服だったわ The Grimm Who Stole Christmas (2014)
He plays guitar in the choir band.[JA] 合唱団のバンドで ギター弾いてるのよ Turn Me On, Dammit! (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
合唱団[がっしょうだん, gasshoudan] -Chor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top