ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -冓-, *冓*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *冓*)
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[篝, gōu, ㄍㄡ] bamboo basket; bamboo frame
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  冓 (gòu ㄍㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo,  Rank: 4,336
[媾, gòu, ㄍㄡˋ] to marry; to be intimate with
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  冓 (gòu ㄍㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] To know a woman's 女 secret 冓; 冓 also provides the pronunciation,  Rank: 4,524
[鞲, gōu, ㄍㄡ] leather bracer
Radical: Decomposition: 革 (gé ㄍㄜˊ)  冓 (gòu ㄍㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] leather,  Rank: 6,049
[觏, gòu, ㄍㄡˋ] to meet unexpectedly
Radical: Decomposition: 冓 (gòu ㄍㄡˋ)  见 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] meet,  Rank: 6,711
[遘, gòu, ㄍㄡˋ] to meet; to come across
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  冓 (gòu ㄍㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 7,177
[講, jiǎng, ㄐㄧㄤˇ] talk, speech, lecture; to speak, to explain
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  冓 (gòu ㄍㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 7,283
[購, gòu, ㄍㄡˋ] to buy, to purchase
Radical: Decomposition: 貝 (bèi ㄅㄟˋ)  冓 (gòu ㄍㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 7,285
[耩, jiǎng, ㄐㄧㄤˇ] to plow; to sow
Radical: Decomposition: 耒 (lěi ㄌㄟˇ)  冓 (gòu ㄍㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] To dig a hole 冓 with a plow 耒,  Rank: 7,319
[冓, gòu, ㄍㄡˋ] secret, niche, hiding-hole, cabinet
Radical: Decomposition: 井 (jǐng ㄐㄧㄥˇ)  再 (zài ㄗㄞˋ) 
Etymology: []
[構, gòu, ㄍㄡˋ] to compose, to make; building, frame, structure
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  冓 (gòu ㄍㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wood
[溝, gōu, ㄍㄡ] ditch, drain, gutter, narrow waterway
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  冓 (gòu ㄍㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gòu, ㄍㄡˋ, ] inner rooms of palace; ten billions, #757,863 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top