ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

内裤。

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -内裤。-, *内裤。*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The other panties.[CN] 其它短内裤。 A Real Young Girl (1976)
Knickers...stinky stuff...[CN] 内裤。 臭臭的东西... Gladiatress (2004)
I can go to your mama's and start a small fire in her panties.[CN] 我可以去你妈妈的 并开始小火在她的内裤。 Black Sheep (1996)
He's waiting... for the panties.[CN] 他在等待... 通过内裤。 Anatomy 2 (2003)
THAT LOOKS LIKE UNDERWEAR.[CN] ,看起来 就像内裤。 Earth Girls Are Easy (1988)
Bankstead needs you to file the briefs on Himmelstein.[CN] Bankstead需要你到文件 上Himmelstein的内裤。 Trial and Error (1997)
Ah, that's why I don't wear underwear.[CN] 啊,这就是为什么我不 穿内裤。 Shriek If You Know What I Did Last Friday the Thirteenth (2000)
Panties.[CN] 内裤。 School Dance (2014)
Panties.[CN] 内裤。 Anatomy 2 (2003)
Hmph![CN] 现在我得清理一下我的小美人鱼内裤。 The Pagemaster (1994)
I don't want you to think that I'm just tryin' to get into your panties.[CN] 我不想让你认为我只是 试着进入你的内裤。 Senseless (1998)
I'm looking for Kitty Carryall's underpants.[CN] 我没有搅拌。 我在找布娃娃吉蒂科瑞奥的内裤。 The Brady Bunch Movie (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top