ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

内裤

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -内裤-, *内裤*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内裤[nèi kù, ㄋㄟˋ ㄎㄨˋ, / ] underwear, #10,274 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He doesn't wear shorts, either.[CN] 他也没穿内裤 One, Two, Three (1961)
- You came home without any clothes. You were in your shorts.[CN] 事实上,你回来时什么都没穿 只穿条内裤 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Tell the man I'm gonna break him so fast he won't have time to change his pants![CN] 告诉这男人 我会修理他 快到他没时间换内裤 The Big Combo (1955)
Did you pin your passport into your underthings?[CN] 你有没有把你的护照藏到 你的内裤里面去? 如果有人想看护照的话 The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Hey, Eun Che,it's mom, have you eaten?[CN] 你有没有按时吃饭 恩彩是老姐啦 你的内裤已经帮你缩小了 Episode #1.8 (2004)
What were you looking for so hard just now?[CN] 你刚才急着找什么? 找你的内裤 The Naked City (1948)
Panties.[CN] 内裤 School Dance (2014)
Of course.[CN] 当然 指望还有谁补内裤要求太高了 Of course. Lunch Hour (1963)
And I sold some shorts and socks, too. I'm throwing those in.[CN] 还买了几条内裤和袜子 这些也要加上去 It Happened One Night (1934)
Oh, yeah, I... I forgot. He doesn't wear shorts.[CN] 哦对了,我忘了,他没穿内裤 One, Two, Three (1961)
Shorts... nylon or cotton, size thirty-two.[CN] 尼龙或棉内裤,32号 One, Two, Three (1961)
Why don't you cut the other one up... and make him a pair of shorts?[CN] 你为什么不把另一件大衣剪碎, 给他做一条内裤呢? One, Two, Three (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top