ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

傍若無人

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -傍若無人-, *傍若無人*
Japanese-English: EDICT Dictionary
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na,n,adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They are cutting loose.傍若無人のふるまいだね。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- This is a bunch of mercenaries, if ever there was, Sire.[JA] 傍若無人な傭兵どもです 万一の事があったらと思うと The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

傍若 ()無人 (wú rén)

 


  

 
無人
  • (むじん(P);ぶにん;ぶじん;むにん) (adj-na,n) (1) lack of help; (2) (ant [EDICT]
  • (wú rén, ㄨˊ ㄖㄣˊ) unmanned; uninhabited [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top