ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -來-, *來*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[來, lái, ㄌㄞˊ] to arrive, to come, to return; in the future, later on
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] A wheat plant that has just borne fruit; compare 来

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lái, ㄌㄞˊ, / ] to come; to arrive; to come round; ever since; next, #36 [Add to Longdo]
起来[qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, / ] beginning or continuing an action; upward movement; stand up, #229 [Add to Longdo]
出来[chū lái, ㄔㄨ ㄌㄞˊ, / ] to come out; to emerge, #313 [Add to Longdo]
以来[yǐ lái, ㄧˇ ㄌㄞˊ, / ] since (a previous event), #563 [Add to Longdo]
原来[yuán lái, ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] original; former; originally; formerly; at first; so... actually, #577 [Add to Longdo]
来自[lái zì, ㄌㄞˊ ㄗˋ, / ] to come from (a place); From: (in email header), #581 [Add to Longdo]
来说[lái shuō, ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] to interpret a topic (from a certain point of view); now we come to talk about it, ..., #593 [Add to Longdo]
未来[wèi lái, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ, / ] future; tomorrow; approaching; coming; pending, #633 [Add to Longdo]
带来[dài lái, ㄉㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] to bring; to bring about; to produce, #652 [Add to Longdo]
越来越[yuè lái yuè, ㄩㄝˋ ㄌㄞˊ ㄩㄝˋ, / ] more and more, #669 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got here in less than half the time we did... carrying two...[JA] 我らがここへ着いて半時もせぬうちにお前はた. しかも谷底から大の大人をかつぎ, シシ神の森をぬけ出たと... Princess Mononoke (1997)
I have come from far to the east![JA] 東の果てよりこの地へた. Princess Mononoke (1997)
there was a fine village here.[JA] この前た時は, ここにもそれなりの村があったのだが, Princess Mononoke (1997)
So the boar became a monster... but...[JA] お, いのししがタタリ神になったか... 足跡をたどってたのですが, 里に下りたとたん分からなくなりました. Princess Mononoke (1997)
What could be coming...?[JA] なにかる. Princess Mononoke (1997)
It was in the body of the giant boar.[JA] いのししの身から出てました. Princess Mononoke (1997)
OK, let's go.[CN]  Sex and Zen II (1996)
Leaving them there to die![JA] なにさ, えらそうに. 怪我人を落してやがって. Princess Mononoke (1997)
Come on.[CN] 下 Spiritual Kung Fu (1978)
He's crossing the lake![JA] 今, 船でこっちへる. Princess Mononoke (1997)
There![JA] おった. Princess Mononoke (1997)
The boar-Spirit came from far to the west.[JA] かのししは, ははるか西の土地からやってた. Princess Mononoke (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top