ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

你幹嘛還纏著她

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你幹嘛還纏著她-, *你幹嘛還纏著她*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop Stop![CN] 你幹嘛還纏著她 Suki demo nai kuseni (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (gàn) (ma)還纏 () (zhù) ()

 


  

 
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
 • (みき(P);かん) (n) (tree) trunk; (arrow) shaft; (tool) handle; backbone; base; (P) [EDICT]
 • (から) (n) (1) (arch) trunk; stem; stalk; (2) shaft (of an arrow); (3) handle [EDICT]
 • (gàn, ㄍㄢˋ) tree trunk; main part of sth; to manage; to work; to do; capable; cadre (in communist party); to kill (slang); to fuck (slang) [CE-DICT-Traditional]
 • (ma, ㄇㄚ˙) (a modal particle) [CE-DICT-Simplified]
 • (ma, ㄇㄚ˙) (a modal particle) [CE-DICT-Traditional]
 • (ちょ) (n) (1) work; book; (suf) (2) (a book) by; (3) obvious; striking; (P) [EDICT]
 • (zhù, ㄓㄨˋ) to make known; to show; to prove; to write; book; outstanding [CE-DICT-Simplified]
 • (zhāo, ㄓㄠ) catch; receive; suffer [CE-DICT-Traditional]
 • (zháo, ㄓㄠˊ) to touch; to come in contact with; to feel; to be affected by; to catch fire; to fall asleep; to burn [CE-DICT-Traditional]
 • (zhe, ㄓㄜ˙) particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending [CE-DICT-Traditional]
 • (zhuó, ㄓㄨㄛˊ) to wear (clothes); to contact; to use; to apply [CE-DICT-Traditional]
 • (zhù, ㄓㄨˋ) to make known; to show; to prove; to write; book; outstanding [CE-DICT-Traditional]
 • (tā, ㄊㄚ) she [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) she [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top