ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

万能钥匙

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -万能钥匙-, *万能钥匙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万能钥匙[wàn néng yào shi, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] master key; skeleton key; passkey [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He had the means to do it. The passkey to Ratchett's room.[CN] 他有可供作案的工具 能打开雷切特包厢的万能钥匙 Murder on the Orient Express (1974)
Your passkey.[CN] 用万能钥匙 Murder on the Orient Express (1974)
Never mind leaving your door open. I got a passkey.[CN] 妳锁门也没用 我有万能钥匙 Some Like It Hot (1959)
What did you expect to find with your passkey?[CN] 你想用万能钥匙发现什么? Too Late for Tears (1949)
And in the trouser pocket of the uniform was a conductor's passkey.[CN] 并且这套制服上衣恰巧掉了一粒纽扣 在那条制服裤子里 有一把乘务员用的万能钥匙 Murder on the Orient Express (1974)
Pierre, your passkey.[CN] 皮埃尔 万能钥匙 Murder on the Orient Express (1974)
You let yourself in with your passkey and waited for her in the apartment.[CN] 你用万能钥匙进了房间,在公寓里等着她 I Wake Up Screaming (1941)
You go down the fire escape,take this with you[CN] 等的够久了 万能钥匙呢? The Window (1949)
Not even with a master key.[CN] 万能钥匙也不行 Watch Out for the Automobile (1966)
Why the passkey? Why couldn't Jane know what you were looking for?[CN] 为什么用万能钥匙, 为什么不告诉珍妮你在找东西 Too Late for Tears (1949)
And a passkey in the trouser pocket.[CN] 裤子口袋里还有把万能钥匙 Murder on the Orient Express (1974)
Oh, dear, the passkey's gone too.[CN] 哦,亲爱的,万能钥匙也不在 I Wake Up Screaming (1941)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top