ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一洗

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一洗-, *一洗*
Japanese-English: EDICT Dictionary
一洗[いっせん, issen] (n,vs) thoroughly wash away [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I think of my mother,[CN] 来转过去 我帮你洗一洗 Episode #1.4 (2004)
- Christian Name?[CN] 一洗礼时的名字? The Illumination (1973)
You want me to wash it for you too?[CN] 你要我替你也把车洗一洗吗? The Bad and the Beautiful (1952)
All females are the same with their faces washed.[CN] 女人们把脸一洗还不都一样 Dead Reckoning (1947)
Then he told me to wash the cuffs.[CN] 然后他叫我 把袖口洗一洗 Witness for the Prosecution (1957)
You got an appointment at the beauty parlor with that mop?[CN] 难不成你要去美容院 洗一洗你的鸡窝头? Pocketful of Miracles (1961)
Does a coon always wash everything before he eats it?[CN] 怎么了? 儿子 熊吃东西前会洗一洗吗? The Yearling (1946)
Wash.[CN] 洗一洗 Lawrence of Arabia (1962)
Yell when you get back 'cause you look different when you're clean.[CN] 回来时别忘了喊 你一洗干净就像变了个人 Rio Bravo (1959)
Take your clothes off and take a dip on those shallow waters.[CN] 把衣服脫掉,到那邊比較淺的地方洗一洗 Meu Pé de Laranja Lima (1982)
Come on, John. Let's give her a whirl.[CN] 来,约翰,我们下去洗一洗 The Grapes of Wrath (1940)
It's even in the newspaper, didn't you know?[CN] 我帮你看着你快点去洗一洗 Episode #1.7 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top