ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一什么?

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一什么?-, *一什么?*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Excuse me?[CN] 一什么? The Awful Truth (1937)
- I'm glad you like my perfume too.[CN] 一我很高兴你喜欢我的香水 一什么? The Palm Beach Story (1942)
- What?[CN] 一什么? The Palm Beach Story (1942)
- Why don't you go away someplace? - Eh?[CN] 一为什么你不去别的地方待着 一什么? The Palm Beach Story (1942)
- Only you shouldn't have sung last night. - What?[CN] 一只是你昨晚不应该唱歌 一什么? The Palm Beach Story (1942)
-There's only one thing that bothers me. -What?[CN] 一只有一样事情烦扰着我 一什么? The Awful Truth (1937)
- If you'll just leave your window open onto the balcony. - What?[CN] 一只要你让窗户一直打开 一什么? The Palm Beach Story (1942)
-Shut that thing off. -What?[CN] 一把那个关了 一什么? The Awful Truth (1937)
-Here, you can't do that. -What?[CN] 一在这儿,你不能这样做 一什么? The Awful Truth (1937)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top