ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

チェロキー

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -チェロキー-, *チェロキー*
Japanese-English: EDICT Dictionary
チェロキー[, chieroki-] (n) Cherokee [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a dark gray jeep grand cherokee, turned south on 11th street about two minutes ago.[JA] 2分前にチェロキーが11番街を南に行った Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
I was supposed to be driving a Grand Cherokee by now.[JA] 今頃グランド・チェロキーを 運転しているはずだった Up in the Air (2009)
♪ I'm comin' in the Cherokee gasoline ♪[JA] ♪ チェロキーにガソリンいれて ♪ Natural Selection (2013)
The Cherokee would wrap their pregnant women's bellies in snake skin.[JA] チェロキー族は妊婦の腹を ヘビの皮で包む Mud (2012)
Dispatch, this is 55. I'm 10-95 at Imperial and Cherokee.[JA] 55号車から 司令室 現在インペリアルチェロキーです Cop Car (2015)
"Cherokee." From the top.[JA] "チェロキー" あたまから Whiplash (2014)
I believe you must have cherokee or shawnee blood in you.[JA] ちがう お前はチェロキーかショーニーの 血統の筈だ Hacksaw Ridge (2016)
It's a cherokee rose.[JA] チェロキーローズだ Cherokee Rose (2011)
The story is that when American soldiers were moving Indians off their land on the trail of tears the cherokee mothers were grieving and crying so much 'cause they were losing their little ones along the way from exposure and disease[JA] アメリカ兵がインディアンを... 徒歩で強制移住させた時... チェロキー族の母親たちは泣いていた Cherokee Rose (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top