ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ガット

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ガット-, *ガット*
Japanese-English: EDICT Dictionary
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT [Add to Longdo]
ガット[, gatto] (n) (1) gut (i.e. used to make violin strings); catgut; (2) (See GUT) grand unified theory; GUT; (P) [Add to Longdo]
ガットギター[, gattogita-] (n) gut guitar [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
New GATT resolutions could create a real shake-up.ガットの新決議案はかなりの衝撃を与える可能性があります。
Oh, no. I broke a string in my racket.しまった、ガットが切れた。
Japan has been one of the greatest beneficiaries of the free trade system under the GATT regime.日本はガット自由貿易体制における最大の受益者の一つだったということができる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The president held a reception for Giovanni Gatto, the great businesscat. The president hasn't been seen ever since.[JA] 本日大統領が 優れた経営者である ジュヴァンニ・ガットーを迎え入れました Cat City (1986)
Farragut Square by the fountain.[JA] ファラガット広場の噴水付近 Representative Brody (2011)
If you hurry, you can still catch the bus.[JA] バスでファラガットまで行けば 汽車に乗れる The Intruder (1962)
- Got to go, Bruce.[JA] - ガットは、ブルースに行く。 Transformers: Dark of the Moon (2011)
Oh, my God.[JA] オーマイガット Face Off (2011)
This is the apartment of Mr. Giovanni Gatto. It's Teufel.[JA] こちらジョバンニ・ガットー宅 でございます Cat City (1986)
Good bye, Mr. Gatto.[JA] ご機嫌よう ガットー様 Cat City (1986)
Meadows was writing an article on Timothy Farragut.[JA] メドウズは ティモシー・ファラガットの 記事を書いていました His Thoughts Were Red Thoughts (2012)
Al Zahrani's moving into to Farragut Square, southwest corner.[JA] 「アル ザハラニがファラガット広場へ」 「南西の側」 Representative Brody (2011)
Would you rather I reported it to Mr. Gatto?[JA] それともガットー様に知らせようか Cat City (1986)
Come with me, my car is back there.[JA] 裏に車がある ファラガットまで行こう The Intruder (1962)
I'm awfully sorry but it's impossible. Mr. Gatto is freshening up.[JA] 申し訳ありませんが ガットー氏は毛づくろい中でございます Cat City (1986)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top