ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ほざく

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ほざく-, *ほざく*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ほざく[ほざく, hozaku] พ่น(คำพูด)พล่าม , เห่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほざく[, hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Don't get lippy with me![JA] - 生意気ほざくな! Wild Bill (2011)
Now the real question is why don't I just cancel your contract right now?[JA] 尖閣は中国領と― ほざくバカを 殺そうか? Resident Evil: Retribution (2012)
And don't say you were here as my friend.[JA] 2度と"友達" なんて ほざくな! Eden (2014)
You think 'cause you're wearing a fucking uniform, you can do what you want? Go fuck yourself![JA] 偉そうに ほざくんじゃねぇ うせやがれ! Black Mass (2015)
Kiss my cunt, you twat![JA] ほざくな クソ女 The Heat (2013)
Don't make me tell you again.[JA] 2度とほざく Momentum (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top