ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

べたべた

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -べたべた-, *べたべた*
Japanese-English: EDICT Dictionary
べたべた[, betabeta] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Plaster a wall over with posters.壁一面にポスターをべたべた張る。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Leave him.[JA] 靴がべたべたしてる 邪魔するな Orientación (2007)
Armin...[JA] アルミン お前はエレンとべたべたつるんでばっかで Female Titan: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 1 (2013)
You're sweating profusely.[JA] べたべたじゃないか Daddy's Home (2015)
Warm, gooey chocolate brownies.[JA] 暖かいべたべたのチョコレートブラウニー The White Room (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top