ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

しろと言う

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -しろと言う-, *しろと言う*
Japanese-English: EDICT Dictionary
しろと言う[しろという, shirotoiu] (exp,v5u) (uk) to advise strongly; to insist (on something) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do you want?[JA] どうしろと言うんだ? Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
You asked for plain clothes.[JA] 私服にしろと言うからですよ Roman Holiday (1953)
Mr. Duchemin, you were not here. What could I do?[JA] デュシュマン社長、あなたのいなかった間、 私にどうやって仕事しろと言うんですか The Wing or The Thigh? (1976)
She didn't come from Israel. What am I supposed to do? Tell me.[JA] 私に何をしろと言うの? The Syrian Bride (2004)
What would you have me do?[JA] どうしろと言うのだ? The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
So you want me to trust you to get me out of this?[JA] つまり、収集つけるために 君を信用しろと言うのか? Phone Booth (2002)
What do you suggest, Minerva?[JA] どうしろと言うのじゃ? Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
- What the hell do you expect me to do?[JA] - 私にどうしろと言うんだ Behind Enemy Lines (2001)
What do you want me to do?[JA] 私になにをしろと言うの? Hellraiser (1987)
Look, I can't tell you what to do.[JA] 何をしろと言う権利は 俺に無い Knight Rider (2008)
I tell her that everything will be all right.[JA] 俺は安心しろと言う Sin City (2005)
What the fuck do you want me to do?[JA] 俺に何をしろと言うんだ? Hitman (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top