ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

お得意さん

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -お得意さん-, *お得意さん*
Japanese-English: EDICT Dictionary
お得意さん[おとくいさん, otokuisan] (n) regular customer; valued client [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Do I see him around town? Is he a customer?[JA] 街で見掛けたなのか お得意さんとして Tribunal (2015)
Just one time. This guy's a real important client of mine. I need this.[JA] お得意さんなんだ 後生だ Hereafter (2010)
Like those promotional goods banks pass out to their customers?[JA] 銀行とかが お得意さんに配る粗品か Episode #1.4 (2013)
Maybe these are her favorite people.[JA] お得意さんなのかしら The High in the Low (2014)
Our favorite client's still wringing his hands?[JA] うちのお得意さんは まだ 過去の遺物にこだわってるか? The Long Fuse (2012)
I see him a lot. - So he was a regular of yours?[JA] 彼は 君のお得意さんか? Something Rotten in Redmund (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top