ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไหลออก

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไหลออก-, *ไหลออก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แตกไหลออกมาเอง เช่น เหงื่อแตก เยี่ยวแตก ขี้แตก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discharge, Bottomไหลออกทางด้านล่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The blood that was hemorrhaging is going back with the intake of liquids.เลือดที่ไหลออกมาจะ กลับเข้าไปด้วยยาที่กำลังดื่ม. Suspiria (1977)
What's all this yellow shit coming out of his head?แล้วไอ้เหลืองๆที่ไหลออกมาจากหัวเขานี่มันอะไร Phantasm (1979)
And Oreo cookie, what's the best part of an Oreo cookie?ความทรงจำได้กลายมาเป็นน้ำตา ที่รินไหลออกมาเอง.. Full House (1987)
I mean, once word leaks out that a pirate has gone soft, people begin to disobey you, and then it's nothing but work, work, work all the time.แค่เพียงคำเดียวที่รั่วไหลออกไป ว่าโจรสลัดใจอ่อน ผู้คนก็จะไม่หวาดกลัวเราอีกต่อไป และจากนั้น ทำอะไรก็จะล้มเหลว ล้มเหลว ล้มเหลว ตลอดกาล The Princess Bride (1987)
Wouldn't you say that information's being leaked?คุณจะบอกว่าข้อมูล พวกนั้นไม่ได้รั่วไหลออกไปเหรอ? Akira (1988)
Tears streamed from his eyes.น้ำตาเริ่มไหลออกมาจากตาของเขา. Cinema Paradiso (1988)
If it can be done, I want you to know upfront of your capture, or any of this leaks, we'll deny any participation, or even knowledge of your existence.ถ้างั้นก็ต้องรู้ไว้ก่อนว่า ถ้าคุณถูกจับ หรือบางอย่างรั่วไหลออกไป เราจะปฏิเสธว่าไม่มีส่วนร่วมNหรือรู้เห็นในการมีตัวตนของคุณ Rambo III (1988)
Nanny, it's coming outคุณยายคะ มันไหลออกมาแล้ว My Neighbor Totoro (1988)
Ooh, Jack, you made wounds ooze and flesh crawl.อู๊ย แจ๊ก เธอทำให้มีเลือดซึมออกมาจากบาดแผล ไหลออกมาจากเนื้อน่าขนลุกขนพอง The Nightmare Before Christmas (1993)
Have you ever loved a woman... until milk leaked from her as though she had just given birth to love itself... and now must feed it or burst?คุณเคยรักผู้หญิง จนน้ำนมไหลออกจากเธอ ถึงแม้ว่าเธอจะเพิ่งให้กำเนิด ผลพวงแห่งความรัก Don Juan DeMarco (1994)
"why the radiator keeps running out of fluid?"ว่ามันเสียตรงไหน ทำไมหม้อน้ำน้ำถึงไหลออกหมด Don Juan DeMarco (1994)
The word leaked out that the U.S.G.S. had expressed concern.คำรั่วไหลออกมาให้เห็นว่า U.S.G.S. ได้แสดงความกังวล Dante's Peak (1997)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break into[PHRV] เคลื่อนไหวทันที, See also: ไหลออกมาทันที (เช่น น้ำ, เหงื่อ)
drain away[PHRV] ไหลออกไป, See also: ระบายออกไป, Syn. drain off
drain out[PHRV] ระบายออกได้ดี, See also: ไหลออกดี
emanate from[PHRV] ไหลออกจาก, See also: ออกมาจาก, Syn. stem from
effuse[VT] ไหลออก, See also: ปล่อยออก, กระจายออก, ส่องแสง, Syn. flow out, jet
effuse[VI] ไหลออก, See also: ซึมออก, Syn. flow out, jet
extravasate[VT] ทำให้ไหลออกสู่เนื้อเยื่อโดยรอบ, See also: ไหลออกมาสู่เนื้อเยื่อโดยรอบ
extravasate[VI] ทำให้ไหลออกสู่เนื้อเยื่อโดยรอบ, See also: ไหลออกมาสู่เนื้อเยื่อโดยรอบ
issue from[PHRV] ไหลออกมาจาก, See also: หลั่งออกจาก, Syn. issue out of
issue out of[PHRV] ไหลออกมาจาก, See also: หลั่งออกจาก, Syn. issue from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abroach(อะไบรซ) adj., adv. ซึ่งเปิดช่องหรือรู (ให้ของเหลวหรือสิ่งของไหลออกได้)
catarrh(คะทาร์') n. โรคหวัดที่มีน้ำมูกไหลออกมาก, See also: catarrhal adj. ดูcatarrh catarrhous adj. ดูcatarrh
debouch(ดิบูช') {debouched,debouching,debouchs} vi. เดินเป็นขบวนออกจากบริเวณที่แคบ ป่าหรือเขาสู่ที่โล่ง,ไหลออก. vt. ทำให้เดินออกจาก,ทำให้ไหลออก,ปรากฎ, See also: debouchment n. ดูdebouch, Syn. emerge
disemboguevt. ไหลออก. vi. ทะลักออก,ระบาย., See also: disemboguement n. ดูdisembogue
drain(เดรน) vt. ระบายน้ำ,ปล่อยน้ำ vi. ค่อย ๆ ไหลออก,ถ่ายออก. n. เครื่องระบาย,สิ่งที่ใช้ระบาย,การค่อย ๆ ไหลออก,ทางระบาย,การหมดเปลือง,การสูญเสีย,นิดหนึ่ง. -Phr. (go down the drain ไร้ค่าไม่มีกำไร,ล้มเหลว) ., See also: drainer n. -S...
drip(ดริพ) {dripped,dripping,drips} vi.,vt. ไหลเป็นหยด,ออกเป็นหยด,สาดไปทั่ว. n. การไหลออกเป็นหยด,ของเหลวที่หยด,การให้น้ำเกลือหรือของเหลวเข้าสู่ร่างกายทางเส้นเลือดอย่างช้า ๆ ทีละหยด,, Syn. drop,dribble
effluenceadj. ซึ่งไหลออก,ซึ่งปล่อยออก, See also: effuent adj. ดูeffluence
efflux(เอฟ'ฟลัคซฺ) n. การไหลออก,สิ่งที่ไหลออก
effuse(อิฟิวซฺ') vt. ไหลออก,ปล่อยออก,การจายออก,ส่องแสง,พูดมาก,พูดน้ำท่วมทุ่ง.
effusion(อิฟิล'เชิน) n. การไหลออก,การกระจายออก,สิ่งที่ไหลออก,สิ่งที่ซึมออก

English-Thai: Nontri Dictionary
effluence(n) การไหลออก,การปล่อยออก
effusion(n) การไหลออก,การปล่อยออก,การเทออก
effusive(adj) เทออก,ซึ่งล้นออก,ซึ่งซึมออก,ซึ่งไหลออก,ซึ่งพรั่งพรูออกมา
exodus(n) การออกไป,การจากไป,การไหลออก
extrude(vt) ยื่นออกไป,โผล่ออกมา,ไหลออกมา,เล็ดลอดออกมา
gravy(n) น้ำมันที่ไหลออกจากเนื้อย่าง,ลาภลอย,งานเบาๆ
issue(vi) ไหลออกมา,ออกมา,เกิดผลขึ้น,ปล่อยออก
leak(vi) รั่ว,ซึมออก,ไหลออก
leakage(n) การรั่ว,การไหลออก,การซึมออก
ooze(vi) รั่วออก,ซึมออก,ไหลออก,เยิ้ม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
流れる[ながれる, nagareru] Thai: ไหลออกมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top