ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่เป็นที่พอใจ

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่เป็นที่พอใจ-, *ไม่เป็นที่พอใจ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I did hear that there was a time when sermon making was not so palatable to you as at present.ฉันได้ยินมาว่ามันมีช่วงเวลานึงที่การเป็นพระ ไม่เป็นที่พอใจสำหรับคุณเหมือนเช่นตอนนี้ Episode #1.6 (1995)
It's a waste of time... not to mention a really unpleasant experience for Markie.มันเสียเวลา ... ไม่ต้องพูดถึงประสบการณ์ที่ไม่เป็นที่พอใจจริงๆสำหรับ Markie Killing Them Softly (2012)
Ah, the psychotherapeutic benefits of dreams-- purging unpleasant images and replacing them with good ones.อ้า,จิตบำบัด เรื่องการชดเชยจากความฝัน ลบจินตนาการที่ไม่เป็นที่พอใจออก และแทนที่ด้วยอันที่ดี Divining Rod (2012)
Making him undesirable.ทำให้เขาไม่เป็นที่พอใจ The Good Earth (2012)
And unpleasant, you dig?และไม่เป็นที่พอใจคุณขุด Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
We are in the midst of a most unpleasant mess.เราอยู่ในท่ามกลาง ของระเบียบไม่เป็นที่พอใจมากที่สุด. Oldboy (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unwelcome[ADJ] ไม่เป็นที่ต้อนรับ, See also: ไม่เป็นที่พอใจ, Syn. uninvited, Ant. welcome

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
off(ออฟ) adv. ออก,ห่างออกไป,ห่าง,แยกออกจาก,ไกลออกไป,พ้นไป,ไปเสีย,ไป,หลุด,ขาดออก,ขาด,พ้น,สิ้นเชิง,หมดไป prep. แยกออกจาก,ห่างออกไป,หลุด,ขาดออก,จากไป,ขาด,พ้น,จาก adj. ผิด,ผิดปกติ,ผิดมาตรฐาน,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นผล,อิสระ,ว่าง,พัก,หยุดพัก,หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา,เริ่มไป,ไม่สำคัญ,แยก,ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป,ภาวะที่หยุดพักการทำงาน,ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น,ออกไป,ไปให้พ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
unpleasant(adj) ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่สนุก,ไม่ราบรื่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top