ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ให้บทเรียน

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้บทเรียน-, *ให้บทเรียน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And in return I want to take some precious from youและในทางกลับกัน ฉันต้องการ ที่จะให้บทเรียนที่มีค่าสำหรับคุณ GTO (1999)
That bitch can't just run away because she don't wanna fuck on film anymore.ไอ้บ้านี่ ต้องให้บทเรียนมันซะบ้าง เพราะ เธอไม่ยอมถ่ายหนังอีกแล้ว ให้ฉันช่วยอะไรไหม? The Girl Next Door (2004)
Take her down a notch.ให้บทเรียนเธอ Chapter Six 'The Line' (2007)
i mean,didn't this teach us anything?ฉันหมายถึงว่า เรื่องนี้ไม่ได้ให้บทเรียนเราหรอว่า How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Oh, yes, your lesson was well learned.โอ ใช่ ท่านได้ให้บทเรียนที่ดี Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Well, you're going to need that because I'm teaching you a lesson.ดี เธอคงจะต้องการมัน เพราะฉันจะให้บทเรียนกับเธอ Becoming Jane (2007)
Yeah, man-cake like you, you should install a turnstile on your bedroom door. Yeah.ใช่ อย่าไปยอม ต้องให้บทเรียนเธอมั่ง Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
It was either I teach themมันเหมือนฉันกำลังให้บทเรียนแก่พวกเขา Complications (2008)
Let the dragon you learn the lessons.เทพมังกรจะให้บทเรียนแก่เจ้าเอง Dragonball: Evolution (2009)
How many times do I have to teach you that lesson?กี่ครั้งแล้วที่ฉัน ให้บทเรียนนั่นกับนาย The Culling (2009)
To teach him a lesson, the gods turned him into a simisco, half-animal, Half-man.เพื่อให้บทเรียนแก่เขา, พระเจ้าจึงทำให้เค้ากลายเป็น simisco, ครึ่งสัตว์, ครึ่งคน To the Lighthouse (2009)
The girl that taught the SGA students a lesson when they bothered me in kindergarten, the girl who fought against a disorderly girl that robbed me in middle school... that was all strong girl Geum Jan Di.เด็กผู้หญิงที่ให้บทเรียนพวกกลุ่มสภานักเรียน ที่มาก่อกวนฉันตอนอยู่อนุบาล เด็กผู้หญิงที่คอยสู้กับเด็กเกเร ที่มาไถเงินตอนฉันอยู่ม.ต้น นั่นคือกึมจันดีผู้เข้มแข็ง Episode #1.1 (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lesson(เลส'เซิน) n. บทเรียน,ชั่วโมงเรียน,เครื่องเตือนสติ vt. สั่งสอน,ตักเตือน,ให้บทเรียนแก่

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top