ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โดยรวม

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยรวม-, *โดยรวม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยรวม[ADV] generally, See also: totally, entirely, Syn. โดยทั่วไป, Example: นักการเมืองเป็นอาชีพที่มีภาพพจน์โดยรวมเป็นลบมากที่สุดอาชีพหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A top-secret research facility... owned and operated by the Umbrella Corporation... the Hive houses over 500 technicians, scientists and support staff.เป็นที่สำหรับการทำโครงการวิจัยลับสุดยอด ที่สร้างขึ้นโดย องค์กรของแอมเบลล่า ที่นี่เป็นบ้านที่อยู่โดยรวมของพนักงานเทคนิค นักวิจัย และทีมสนับสนุน Resident Evil (2002)
If this is a totally self-contained ecosystem...ถ้าพูดโดยรวมทั้งหมดนี่คือ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม แบบไม่พึ่งพาใคร The Cave (2005)
you know, history shows us that every decision a man makes has an effect on the sum of his life.รู้ไหมว่า ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เรารู้ว่า การตัดสินใจทุกๆครั้งของคนๆหนึ่งจะมีผลกระทบต่อชีวิตโดยรวมของคนๆนั้น Aqua (2005)
If you consider the overall improvement to the company, the system will exceed these predictions.ถ้าท่านนึกถึงการพัฒนาของบริษัทโดยรวม ระบบนี้จะให้ผลประโยชน์มากกว่าที่เราคาดไว้ Super Rookie (2005)
Overall, that is good news.โดยรวมแล้ว .. ยังเป็นข่าวดี Letters from Iwo Jima (2006)
In sum, your daughter's breasts are lopsided.โดยรวมแล้ว,หน้าอกลูกสาวคุณ ไม่เท่ากัน Unstoppable Marriage (2007)
- Total pervert.- โดยรวมบ้าแน่ Halloween (2007)
It's all Arsenal, two-nil up and looking like they could go further ahead.เกมโดยรวมเป็นของอาเซนอล แล้วได้ประตูไป 2 ต่อ 0 ยิ่งทำให้อาเซนอลได้ใจ Goal II: Living the Dream (2007)
WELL,I PREFER TO LOOK AT THE BIG PICTURE.อืม ผมอยากจะมองภาพโดยรวมก่อน Mother Said (2008)
I mean, you know, he had a key, fit the profile.ฉันหมายถึง นายรู้นะ เขามีกุญแจ ตรงตามข้อมูลโดยรวม Crazy Handful of Nothin' (2008)
And you see I've assigned realistic pressure areas to each of the global zones.แล้วคุณจะเห็นสัญญาณที่แท้จริง หย่อมความกดอากาศโดยรวมทั้งหมด 2012 Doomsday (2008)
But rene, he's-- he's solid all the way to the foundation.แต่พื้นฐานโดยรวมแล้ว เรเน่เป็นคนไว้ใจได้ I Don't Wanna Know (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยรวม[adv.] (dōi rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement
โดยรวม[adv.] (dōi rūam-rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all in all[IDM] โดยรวม, See also: ดูโดยรวม, พิจารณาจากทั้งหมดแล้ว
all told[IDM] รวมทั้งหมดแล้ว, See also: โดยรวมแล้ว
global[ADJ] โดยรวม, See also: ทั่วโลก, กว้างๆ, Syn. worldwide
on the whole[IDM] โดยทั่วไป, See also: โดยรวม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
middle eastตะวันออกกลางเป็นบริเวณตั้งแต่ลิเบียจนถึงอาฟกานิสถานโดยรวมถึงอียิปต์ ชูดาน อิสราเอล
optical fibreเส้นใยนำแสงหมายถึงวัสดุที่ทำจากใยแสง หรือพลาสติก ที่สามารถสะท้อนแสง หรือแสงผ่านทะลุได้ ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลหรือสื่อสารข้อมูลแบบหนึ่ง สามารถถ่ายเทข้อมูล ได้ทีละมาก ๆ และทำได้รวดเร็ว เช่น สามารถส่งเอกสาร 2700 หน้าได้ภายในเวลาเพียง 6 วินาที ในปัจจุบัน เชื่อกันว่า ราคาโดยรวมถูกกว่าการถ่ายโอนข้อมูลด้วยวิธีอื่น
photosynthesis(โฟโทซิน'ธิซิส) n. กระบวนการที่พืชสร้างคาร์โบไฮเดรตโดยรวมกันกับคาร์บอนไดอ๊อคไซด์และน้ำเมื่อมีแสงกับคลอ-โรฟิลล์., See also: photosynthetic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
collective(adj) เกี่ยวกับหมู่คณะ,เกี่ยวกับส่วนรวม,โดยรวม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
大括り[おおぐくり, oogukuri] (adj ) โดยรวม สรุปรวม , See also: S. 総括,

German-Thai: Longdo Dictionary
gesamt(adj) ทั้งหมด เช่น der gesamte Betrag ค่าโดยรวม, die gesamte Mitarbeiter พนักงานทั้งหมด
Kleidung(n) |die, nur Sg.| เสื้อผ้า (ใช้เรียกโดยรวม) เช่น Man braucht unbedingt warme Kleidung für den Winter. ผู้คนจำเป็นต้องมีเสื้อผ้าที่อบอุ่นสำหรับฤดูหนาว
Polizei(n) |die, nur Sg.| ตำรวจ, กองตำรวจ (ใช้เรียกโดยรวม ไม่ได้เฉพาะเจาะจงหมายถึงนายตำรวจ) เช่น Der Gastwirt rief die Polizei. เจ้าของร้านอาหารเรียกตำรวจ , See also: Related: Polizist

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top