ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โคตร

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โคตร-, *โคตร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคตร[N] lineage, See also: descent, stock, family, ancestry, line, pedigree, clan, Syn. ตระกูล, วงศ์สกุล, เผ่าพันธุ์, ต้นสกุล, โคตรเหง้า, Example: โคตรเหง้าของครอบครัวนี้มาจากราชบุรี
โคตร[N] generation, See also: contemporaries, coevals, Syn. รุ่นอายุ, ชั่วโคตร, Example: แม่ค้า 2 คนในตลาดทะเลาะกันและด่ากันไปถึงเจ็ดชั่วโคตร, Count unit: โคตร
โคตรเพชร[N] grand diamond, See also: great diamond, Example: ในงานวันนี้ ผมได้ชมความงามของโคตรเพชร นับว่าคุ้มจริงๆ, Count unit: เม็ด, กะรัต, Thai definition: เพชรที่ใหญ่ที่สุด
โคตรตระกูล[N] clan, See also: descent, stock, family, ancestry, line, pedigree, lineage, Syn. โคตร, ตระกูล, วงศ์สกุล, เผ่าพันธุ์, ต้นสกุล, โคตรเหง้า, Example: โคตรตระกูลของเขาสืบเชื้อสายมาจากขุนนางสมัยอยุธยาเชียวนะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โคตร, โคตร-(โคด, โคดตฺระ-) น. วงศ์สกุล, เผ่าพันธุ์, ต้นสกุล, เช่น โคตมโคตร
โคตร, โคตร-คำนี้บางทีก็นำไปใช้ในความหมายไม่สุภาพหรือเป็นคำด่า เช่น ก่นโคตร.
โคตรภู(โคดตฺระพู) น. บุคคลผู้ตั้งอยู่ในญาณซึ่งเป็นลำดับอริยมรรค, พระสงฆ์ที่ไม่เคร่งครัดในศาสนา มีขนบธรรมเนียมห่างจากธรรมวินัย แต่ยังถือตนว่าเป็นภิกษุสงฆ์อยู่ เรียกว่า โคตรภูสงฆ์.
โคตรภูญาณ(โคดตฺระพูยาน) น. ปัญญาที่อยู่ในลำดับอริยมรรค.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're full of shit, Sarah, you know that? You're really full of shit.รู้มั้ย ว่าคุณมันทุเรศโคตรๆ Day of the Dead (1985)
Oh, man, you guys are not gonna believe this. This is so boss.โอ เพื่อน พวกนายต้องไม่เชื่อเรื่องนี้แน่ มันโคตรเจ๋งเลย Stand by Me (1986)
Could he have gotten all the way from Chamberlain to Harlow? That's really far.เขารู้ทางไปแชมเบอร์เลน ถึง ฮาร์โลว เลยอ่ะ โคตรไกลเลยนะ Stand by Me (1986)
Very, very cool!เจ๋งโคตรโคตรเจ๋ง! Stand by Me (1986)
Oh, man, you should have seen your face. Damn, that was cool!โอ เพื่อน นายน่าจะเห็นหน้านายนะ แม่ง โคตรเจ๋งเลย! Stand by Me (1986)
You're a real asshole, you know that?นายมันโคตรงี่เง่า รู้ตัวมั้ย? Stand by Me (1986)
A blast.โคตรๆ เลย Stand by Me (1986)
He's crazier than a shithouse rat. No wonder you're acting the way you are, with a loony for a father.พ่อแกมันบ้าโคตรๆ ไม่น่าแปลกใจ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น Stand by Me (1986)
Man, that was the all-time train dodge. Too cool.เพื่อน นั่นมันได้หลบรถไฟตลอดเลยนะ โคตรเจ๋งเลย Stand by Me (1986)
Well, this kid, he's our age, but he's fat. Real fat.เอ่อเด็กคนนี้ วัยเดียวกับพวกเรา แต่เขาอ้วน อ้วนโคตรๆ Stand by Me (1986)
Jeez, that ending sucks.ยี้ จบแบบโคตรห่วย Stand by Me (1986)
They're roaches, and total destruction is the only way to deal with them.ไอ้พวกนี้น่าฆ่าล้างโคตรให้หมด Casualties of War (1989)

English-Thai: Nontri Dictionary
forebear(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
forefather(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
primogenitor(n) ต้นตระกูล,บรรพบุรุษ,บรรพชน,โคตรเหง้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top