ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แสดงเจตนา

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แสดงเจตนา-, *แสดงเจตนา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสดงเจตนา[V] intent to, See also: aim at, stretch out for, Syn. บอกเจตนา, แสดงเจตจำนง
แสดงเจตนา[V] disclose one's intention, See also: show one's hand / cards, tip one's hand, declare one's intention, Syn. แสดงความประสงค์, แสดงเจตจำนง, Example: เขามิได้แสดงเจตนาร้ายต่อข้าพเจ้า, Thai definition: แสดงให้ทราบถึงความต้องการ หรือความประสงค์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To show you our goodwill, you should vote one of you to be allowed to go in town daily and bring 3 kilos of potatoe...yeah?เพื่อแสดงเจตนาที่ดีของเรา คุณควรเลือกตัวแทนหนึ่งคน เราจะยอมให้เขาเข้าไปในเมืองทุกวัน The Pianist (2002)
Now, the government would like to return it to the Shanghai Museum as a sign of good faith to the Chinese people.รัฐบาลอังกฤษต้องการส่งคืนพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ เพื่อเป็นเครื่องแสดงเจตนาดีที่มีต่อชาวจีน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
- from his public duty... - What's the matter, love?ท่านนายกบอล์ดวินอาจไม่ยอมรับ แต่ฮิตเลอร์แสดงเจตนาชัดเจนแล้ว The King's Speech (2010)
We can't appear vindictive.เราไม่สามารถแสดงเจตนาร้ายได้ Scarlet Ribbons (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสดงเจตนา[v. exp.] (sadaēng jettanā) EN: intent to ; aim at ; stretch out for   
แสดงเจตนา[v. exp.] (sadaēng jettanā) EN: disclose one's intention ; show one's hand / cards ; tip one's hand ; declare one's intention   FR: déclarer ses intentions ; manifester son intention ; jouer cartes sur table

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
show good faith[IDM] แสดงเจตนาดี
show one's hand[IDM] เปิดเผยเจตนา, See also: แสดงเจตนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oblige(อะไบลจฺ) {obliged,obliging,obliges} vt. บังคับ,บีบบังคับ,เกณฑ์,ขอให้ทำ,ผูกมัด,ทำบุญคุณให้,กรุณา,ทำให้เป็นหนี้,vi. ช่วยเหลือ,กระทำเพื่อแสดงเจตนาที่ดี., See also: obligedly adv. obligedness n. obliger n., Syn. gratif

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top