ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอาแต่ได้

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอาแต่ได้-, *เอาแต่ได้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาแต่ได้[V] just pursue private ends, See also: care only one's own interests, think only of one's own gain, be selfish and inconsiderate, Example: ความคิดที่จะเอาแต่ได้ของมนุษย์นั่นเองที่ทำให้สังคมวุ่นวายยุ่งเหยิง, Thai definition: คำนึงถึงแต่ส่วนได้ของตน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And now to be prevented by the upstart pretensions of a young woman without family, connections or fortune?และตอนนี้มันถูกขัดขวางโดยการหลอกลวงที่เอาแต่ได้ ของหญิงสาวคนนึงที่ไร้ครอบครัว Episode #1.6 (1995)
Wanting so much without making any sacrifices.จะเอาแต่ได้ โดยไม่ยอมเสียอะไรเลย The City of Violence (2006)
- A man can only endure so much.พวกผู้ชายเอาแต่ได้ แลร์รี่, เธอไม่ใช่ผู้ชายซักหน่อย The Ugly Truth (2009)
Yeah, speak for yourself.อืม พูดเอาแต่ได้ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top