ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอกภาพ

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอกภาพ-, *เอกภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกภาพ[N] unity, See also: integrity, wholeness, Example: สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ของตนอย่างรอบคอบ เพื่อมุ่งหมายสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นแก่ภาพรวมมากกว่าสร้างความขัดแย้ง, Thai definition: ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ความสอดคล้องกลมกลืนกัน, Notes: (อังกฤษ)
เอกภาพของภาษา[N] language autonomy

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอกภาพ(เอกกะ-) น. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เอกภาพความสอดคล้องกลมกลืนกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unityเอกภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unityเอกภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
unityเอกภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
command, unity ofเอกภาพในการบังคับบัญชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unity of commandเอกภาพในการบังคับบัญชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These in turn fold space-time, consistent with Weyl tensor dynamics, until the space-time curvature becomes infinitely large and you produce a singularity.แล้วม้วนหวงเวลาในอากาศเข้าด้วยกัน -แล้วเราก็จะสร้างเอกภาพ Event Horizon (1997)
However, the Golden Dragon of Unity smiles upon you today.อย่างไรก็ตาม, แผ่นดินนี้ต้องการความเป็นเอกภาพ รอยยิ้มที่เจ้าให้มาในวันนี้ Mulan 2: The Final War (2004)
I doubt even the Golden Dragon of Unity could stop this now.ข้าชักกังวลแล้วสิว่า ความเป็นเอกภาพ ของแผ่นดินจะต้องสิ้นสุดลงซะแล้ว Mulan 2: The Final War (2004)
My people, the Golden Dragon of Unity, who guides us in all we do, today sanctifies a union that will be a blessing for all of Qui Gong.ปวงราษฏ์ของข้า เอกภาพของแผ่นดิน ที่ทุกคนเสนอและเรียกร้องต่อข้านั้น วันนี้ มันได้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้ว Mulan 2: The Final War (2004)
Where's the dang Dragon of Unity when you need him?ไหนล่ะ เอกภาพของแผ่นดินแห่งเมืองมังกร เจ้าต้องการเเขาซะเมื่อไหร่? Mulan 2: The Final War (2004)
The Golden Dragon of Unity. He lives.เอกภาพของแผ่นดินเมืองมังกร ก่อกำเนิดชีวิตให้เขาแล้ว Mulan 2: The Final War (2004)
I am the Golden Dragon of Unity, and I decide whom to unify.ข้าคือ มังกรผู้สร้างเอกภาพแก่แผ่นดิน และข้า จะเป็นผู้คัดเลือกเองว่าจะให้ใครอยู่ร่วมกัน Mulan 2: The Final War (2004)
That's right, Great Golden Dragon of Unity.แน่นอน,ท่านมังกรทองผู้สร้างเอกภาพแก่แผ่นดิน Mulan 2: The Final War (2004)
And by merging each country's satellite systems... we will create a unified global communications network.และโดยการรวม ระบบดาวเทียมของแต่ละประเทศ... ...เราจะสร้างเอกภาพ ของเครือข่ายการสื่อสารโลก Appleseed Ex Machina (2007)
But if our world was converted to a single, united consciousness...แต่ถ้าโลกใบนี้ถูกหลอมเข้าด้วยกัน ความคิดที่เป็นเอกภาพ... Appleseed Ex Machina (2007)
The clone war threatens the unity of the Republic.สงครามโคลนคุกคามเอกภาพของสาธารณรัฐ Bombad Jedi (2008)
He's a film major at NYU.เขาเอกภาพยนตร์ที่ มหาลัยนิวยอร์คน่ะ New York, I Love You (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกภาพ[n.] (ēkkaphāp) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity   FR: unité [f]
เอกภาพของภาษา[n. exp.] (ēkkaphāp khøng phāsā) EN: language autonomy   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bank annuitiesn. พันธบัตรเอกภาพของอังกฤษ
bank annuity)n. พันธบัตรเอกภาพของอังกฤษ
universe(ยู'นิเวอส) n. จักรวาล,สิ่งทั้งมวล,สากล,เอกภาพ,มนุษย์ชาติทั้งหลาย,โลกทั้งหมด,ปรากฎการณ์ทั้งหลาย,สัตว์ทั้งหลาย., Syn. macrocosm,creation,cosmos,infinity

English-Thai: Nontri Dictionary
oneness(n) เอกภาพ,ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
unity(n) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว,ความสามัคคีกัน,เอกภาพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top