ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสนอความคิดเห็น

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสนอความคิดเห็น-, *เสนอความคิดเห็น*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Divine intervention, maybe?แค่เสนอความคิดเห็นVeritas (2008)
From having an opinion here--จากการเสนอความคิดเห็นที่นี่ There's No 'I' in Team (2008)
Remember how they didn't offer their opinion?แล้วจำได้มั้ยว่าพวกมันก็ไม่ได้เสนอความคิดเห็นอะไร? The Dark Night (2008)
Since when did you start offering your opinions in front of my father?ตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่คุณเริ่มเสนอความคิดเห็น ของคุณเอง ต่อหน้าพ่อของฉัน? Episode #1.9 (2008)
In order to raise our recognition to a higher degree , then ...เพื่อที่เราต้องการจะเสนอความคิดเห็นอย่างสูง ดังนั้น Episode #1.9 (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top