ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เล้าหมู

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เล้าหมู-, *เล้าหมู*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This place is a pigsty.ที่นี่รกอย่างกับเล้าหมู The Cement Garden (1993)
Of course I have. Don't think I've always lived in Theo's pigsty.อย่าคิดว่าฉันจะอยู่แต่ ในเล้าหมูของธีโอนะ The Dreamers (2003)
PIG STY ALLE Yตรอกเล้าหมู Kung Fu Hustle (2004)
The four-eyes, the fat woman and all the residents of Pig Sty.เจ้าแว่นนั่น, ยายหญิงอ้วน และพวกที่อาศัยอยู่ที่ตรอกเล้าหมู Kung Fu Hustle (2004)
Hotch! The box next to the pigs-- it's like a garbage bin or something.ฮอตช์ ที่เก็บของข้างเล้าหมู เหมือนที่เก็บขยะหรืออะไรสักอย่าง To Hell... And Back (2009)
Doss, your area is a disgrace. It's a pig sty!ดอส, พื้นที่ของคุณคือความอับ อาย มันเล้าหมูHacksaw Ridge (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล้าหมู[n. exp.] (lao mū) EN: pigsty ; pig pen   FR: porcherie [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pigsty[N] เล้าหมู, See also: คอกหมู, Syn. pigpen, sty
sty[N] คอกหมู, See also: เล้าหมู, Syn. den, hovel, pigpen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pigsty(พิก'สไท) n. เล้าหมู,คอกหมู,สถานที่สกปรก
sty(สไท) n. โรคกุ้งยิง, Syn. stye) ,คอกหมู,ที่สกปรก vi.,vt. (ใส่ให้) อยู่ในที่สกปรก,อยู่ในเล้าหมู

English-Thai: Nontri Dictionary
farrow(n) เล้าหมู,ลูกหมูคอกหนึ่ง
pigsty(n) คอกหมู,เล้าหมู
sty(n) ตากุ้งยิง,เล้าหมู,ที่สกปรก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top