ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เปิดโล่ง

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปิดโล่ง-, *เปิดโล่ง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on. Shh-shh.ฉันเปิดโล่งแล้ว ส่งมาเลย Big (1988)
Open spaces are good.พื้นที่เปิดโล่งเป็นสิ่งที่ดี The Russia House (1990)
- The house is wide open.บ้านเปิดโล่งแจ้ง The Bodyguard (1992)
The house is wide open.บ้านเปิดโล่งแจ้ง The Bodyguard (1992)
No cover for over 800 yards.ต้องบุกในที่เปิดโล่งตลอด 80 หลา The Great Raid (2005)
All that open terrain in broad daylight.สำหรับพื้นที่เปิดโล่งกลางแจ้งอย่างนั้น The Great Raid (2005)
- He's got Deacon wide open.- ดีคอนเปิดโล่งอยู่ The Longest Yard (2005)
Canopy doors cleared for launch.หลังคาเพดานเปิดโล่งพร้อมปล่อย The Astronaut Farmer (2006)
Abort system on standby. Cleared for launch at zero hour, 9 a.m.เปิดระบบป้องกันความผิดพลาด เปิดโล่งเพื่อปล่อยนับ 0 ชั่วโมงที่ 9 โมงเช้า The Astronaut Farmer (2006)
You're clear and hot!ทางเปิดโล่งแล้ว Transformers (2007)
You're alone and exposed here.นายอยู่คนเดียวในที่เปิดโล่ง Goodbye to All That (2008)
Full disclosure-- It's a piece of crap.เปิดโล่งโจ้งเลย สรุปคือรถห่วย Kids Ain't Like Everybody Else (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air[VT] ปล่อยให้อากาศเข้า, See also: เปิดโล่ง, ระบายอากาศ
air[VI] ปล่อยให้อากาศเข้า, See also: เปิดโล่ง, ระบายอากาศ, Syn. open, freshen, air-condition, Ant. close, keep in
open[ADJ] เปิดโล่ง, See also: โล่ง, ที่ไม่มีสิ่งใดปิดกั้น, Syn. clear, Ant. blocked

German-Thai: Longdo Dictionary
Freibad(n) |das, pl. Freibäder| สระว่ายน้ำแบบเปิดโล่งไม่ได้อยู่ในอาคาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top