Search result for

เต็ง

(32 entries)
(0.3244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เต็ง-, *เต็ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็ง[N] Sharea obtusa, Example: ช่างใช้ไม้เต็งทำเป็นเสาคานตงโครงหลังคาเพราะมีความแข็งแรงมาก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Shorea obtusa Wall. ในวงศ์ Dipterocarpaceae เนื้อไม้แข็ง ใช้ในการก่อสร้าง
เต็ง[N] favorite, Syn. ตัวเต็ง, ตัวเก็ง, Example: บราซิลได้รับการคาดหมายให้เป็น 1 ในทีมเต็งแชมป์โลก, Thai definition: ผู้ที่หวังจะได้ชัยชนะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เต่งว. มีเนื้ออูมแน่นตึง ไม่เหี่ยวหรือย่นยาน เช่น เนื้อเต่ง นมเต่ง มะม่วงเต่ง.
เต็งน. ชื่อไม้ต้นชนิด Shorea obtusaWall . ex Blume ในวงศ์ Dipterocarpaceae เนื้อไม้แข็ง ใช้ในการก่อสร้าง.
เต็งน. ตาเต็ง.
เต็งก. ทับลงไป.
เต็งหนึ่งน. ตัวเต็ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salเต็ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, I assume it's theirs, who knows?ฉันหมายถึง, ฉันนี้ล่ะตัวเต็งเลย รู้ไหม? The House Bunny (2008)
Mr. Grey's recent nomination catapulted him into the national spotlight, and he seemed a shoo-in for the cabinet...ที่คุณเกรย์ได้เข้าชิงตำแหน่งทำให้เขาเป็นที่สนใจ เขาดูจะเป็นตัวเต็งสำหรับคณะรัฐมนตรี London. Of Course (2009)
Yes, I am a shoo-in to be promoted during the Christmas week at Sheets 'N' Things!ใช้ ฉันเป็นตัวเต็งได้ เลื่อนตำแหน่ง ตอนคริสต์มาส Pilot (2009)
Ueda High is up against the favorites Matsushou Academy!มัธยมอูเอดะเจอกับตัวเต็งสถาบันมัตสึโชว Summer Wars (2009)
- Nothing.เพียร์ซนี่ท่าทางดูไม่ค่อยเต็มเต็งใช่ไหม? Social Psychology (2009)
You didn't tell me they were the Preferiti, the favorites to be named the next Pope.ฉันว่าคุณ "preferatii" ตัวเต็งในสี่ของเธอ successors เป็นสันตะปาปา. Angels & Demons (2009)
Ms. Vetra, in case you're not aware of it... Papal autopsy is prohibited by Vatican law.ฉันว่าคุณ "preferatii" ตัวเต็งในสี่ของเธอ successors เป็นสันตะปาปา. Angels & Demons (2009)
I mean, she's always been nuts.- เขาไม่เต็มเต็งมานานแล้ว - ฉันรู้ Bride Wars (2009)
I hope they judge us on dancing and adultery, because you're aces at both of them.ฉันหวังว่าเค้าคงตัดสินจาก การเต้น ไม่ก็การนอกใจ เพราะเธอเป็นตัวเต็งทั้งคู่เลย Special Education (2010)
We'd be a shoo-in for Homecoming king and queen.เราต้องเป็นตัวเต็งตำแหน่งคิงและควีนงานคืนสู่เหย้าแน่นอน Britney/Brittany (2010)
I consider Alan to be insane.แต่ฉันมองอลันไม่เต็มเต็ง The Hangover Part II (2011)
So you're the big competition at nationals.งั้นคุณคือตัวเต็ง ที่การแข่ง National เลยละสิ A Night of Neglect (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เต่ง[v.] (teng) EN: swell ; bulge   
เต่ง[adj.] (teng) EN: plump ; round ; distended ; ripe   FR: opulent ; enflé ; joufflu ; dodu
เต่ง[adj.] (teng) EN: full ; firm ; tight   
เต่งตึง[adj.] (teng teung) EN: firm and ample ; gorgeous   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
bascule(แบส'คิว) n. เครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างที่ถ่วงกันอย่างตาเต็ง เช่น สะพานหก
nitwit(นิท'วิท) n. คนโง่,คนไม่เต็มเต็ง

English-Thai: Nontri Dictionary
balance(n) ความสมดุล,ดุลยภาพ,คันชั่ง,ตาชู,ตาเต็ง,ตาชั่ง
ninny(n) คนทึ่ม,คนเซ่อ,คนโง่,คนไม่เต็มเต็ง
oaf(n) เด็กโง่,คนไม่เต็มเต็ง,คนบ้า,คนทึ่ม
unbalanced(adj) ไม่ได้ส่วนกัน,ไม่ลงตัว,ผิดปกติ,ไม่เต็มเต็ง,ไม่สมดุลย์

German-Thai: Longdo Dictionary
Der hat nicht alle Tassen im Schrank.(phrase slang) เขาเป็นคนไม่ค่อยเต็มเต็ง, หรือไม่ค่อยเต็มบาท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top