ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เฆี่ยน

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฆี่ยน-, *เฆี่ยน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฆี่ยน[V] flog, See also: whip, beat, scourge, thrash, lash, Syn. ตี, เฆี่ยนตี, Example: แม้จะถูกฝ่ายตรงข้ามจับไปอดอาหารและเฆี่ยนตีเขาก็จะไม่บอกความลับของชาติ, Thai definition: ตีด้วยหวายหรือไม้เรียวเป็นต้นเป็นการลงโทษ
เฆี่ยนตี[V] flog, See also: whip, beat, scourge, thrash, lash, Syn. เฆี่ยน, ตี, Example: เขาเฆี่ยนตีคนใช้ราวกับเป็นทาสในเรือนเบี้ย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฆี่ยนก. ตีด้วยหวายหรือไม้เรียวเป็นต้นเป็นการลงโทษ
เฆี่ยนเร่งความเร็ว เช่น เฆี่ยนมาด้วยความเร็ว ๑๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง, เอาชนะคู่แข่งขันอย่างขาดลอย เช่น เฆี่ยนฝ่ายตรงข้าม ๓ เกมรวด.
ทวน ๒เฆี่ยนตีด้วยลวดหนัง.
ลงเฆี่ยน เช่น ลงไม้ เอาหวายลงหลัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A poorly made bed means twenty baton blows.ถ้าไม่เก็บที่นอน อาจโดนเฆี่ยน 20 ครั้ง Night and Fog (1956)
But if we do find that kid's body over in South Harlow, they'll know we didn't go to the drag races.แต่ถ้าเราพบศพเด็กนั่นก่อน ที่เซ้าท์ฮาร์โลว พวกเขาก็จะรู้ว่า เราไม่ได้ไปแข่งขันข้ามคืน เราจะโดนเฆี่ยน Stand by Me (1986)
My dad will hide me anyway, but hell, it's worth a hiding.ยังไงพ่อก็เฆี่ยนฉันอยู่ดี แต่ให้ตายสิ ถึงเฆี่ยนก็คุ้มว่ะ Stand by Me (1986)
Don't come back, or I'll thrash you!อย่ากลับมานะ, ไม่งั้นฉันเฆี่ยนเธอแน่ ! Cinema Paradiso (1988)
Send your father home to whip you!ส่งพ่อแกกลับมา เพื่อเฆี่ยนแกซะก็ดี ! Cinema Paradiso (1988)
The Count will have us tarred and feathered.ท่านเคานต์จะต้องจับเราไปเฆี่ยนแน่ Mannequin: On the Move (1991)
Could you whip me with this one?ช่วยเฆี่ยนฉันด้วยไอ้นี่จะได้มั้ย ? Visitor Q (2001)
Go on please, whip me as hard as you like.ได้โปรดเอาเลย, เฆี่ยน ฉันให้แรงที่สุดเท่าที่เธอทำได้. Visitor Q (2001)
Man, I clobbered that thing.นี่ ฉันเฆี่ยนเกมส์นี้ / อย่างแรงเลย The Notebook (2004)
Let's be honest. We're headed for a huge butt-whupping.เรากำลังจะเอาก้นไปเสี่ยงให้เขาเฆี่ยนนะ Robots (2005)
They're headed for a huge butt-whupping.พวกเขากำลังจะเอาก้นไปให้เขาเฆี่ยน Robots (2005)
Did I miss the butt-whupping?ฉันมาไม่ทันตอนเฆี่ยนก้นรึเปล่า Robots (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash   FR: flageller ; fouetter ; battre
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: defeat ; beat   FR: battre ; défaire (litt.)
เฆี่ยนตี[v.] (khīen tī) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash   FR: flageller ; fouetter ; battre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cat[VT] เฆี่ยนด้วยแส้
flagellate[VT] เฆี่ยนตี (เพื่อจุดประสงค์ทางเพศหรือศาสนา), Syn. whip, scourge, lash
flog[VT] เฆี่ยน, See also: โบย, ฟาด, Syn. whip, beat, lash, Ant. defend, protect
lash against[PHRV] หวด, See also: เฆี่ยน, ตีอย่างแรง
lace[VT] เฆี่ยนให้เป็นแนว (คำไม่เป็นทางการ), See also: เฆี่ยน, Syn. lash, beat, thrash
lash[VT] เฆี่ยน, See also: ฟาด, ตี, หวด, โบย, Syn. beat, hit, strike
lick[VT] ตี (คำไม่เป็นทางการ), See also: เฆี่ยน, ต่อย, ทุบ, โบย, Syn. hit, beat
quirt[VT] เฆี่ยนด้วยแส้, See also: โบยด้วยแส้, ลงแส้, Syn. whip
scourge[VT] หวด, See also: เฆี่ยน, โบย, Syn. whip, hit
strap[VT] เฆี่ยนด้วยสายหนัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
bullwhack(บูล'แวค) {bullwhacked,bullwhacking,bullwhacks} n. แส้. vt. เฆี่ยนด้วยแส้
flagellate(ฟละเจล'เลท) vt. หวด,เฆี่ยน. adj. ซึ่งมีแส้
flail(เฟลลฺ) n. ไม้นวดข้าว,ไม้ตี,ดิ้ว,เครื่องกวาดทุ่งระเบิด. vt. ตำด้วยไม้นวดข้าว,ตี,เฆี่ยน vi. ยกขึ้นยกลง, Syn. beat
flick(ฟลิค) vt.,n. (การ) เคาะเบา ๆ ,เฆี่ยนเบา ๆ ,ดีด,กระเดาะ,กระโดก,ขยับอย่างรวดเร็ว,หวดเบา ๆ vi. กระตุก,สะบัด,กระพือปีก,โฉบ n. ภาพยนตร์, Syn. strike,flip
flog(ฟลอก) {flogged,flogging,flogs} vt. ตี,เฆี่ยน,หวด,ด่าว่า, See also: floggable adj. flogger n., Syn. beat
hide(ไฮดฺ) {hide,hid,hidden} v. ช่อนไว้,ปิดบัง,บัง,ปกคลุม,อำพราง n. หนังสัตว์,หนังฟอก,หนังคน. vt. เฆี่ยน,หวด
hiding(ไฮ'ดิง) n. การช่อน,การหลบซ่อน,สถานที่หลบช่อน,การเฆี่ยน, Syn. retreat,flogging
horsewhipn. แส้ม้า. vt. เฆี่ยนด้วยแส้ม้า., See also: horsewhipper n.
lace(เลส) {laced,lacing,laces} n. ลูกไม้,ดิ้น,ดิ้นเงิน,ดิ้นทอง,สายถัก,สายรัดรองเท้า,สิ่งทอลายฉลุ vt. ผูกสาย,รัก,ปัก,ถัก,ประดับด้วยลายลูกไม้,ร้อย,สอด,เฆี่ยนเป็นแนว vi. ผูกด้วยสายรัดรองเท้า,ผูกเชือก,ต่อว่า,โจมตี

English-Thai: Nontri Dictionary
beat(vt) ตี,ตบ,ทุบ,เฆี่ยน,หวด,ฟาด,ซัด,ปราบ,ชนะ
belabour(vt) ตี,เฆี่ยน,กล่าวหา,เหยียดหยาม
bulldoze(vt) ทำให้กลัว,ขู่,เฆี่ยน,ปราบ,ปรับระดับ
cane(vt) เฆี่ยน,ตี,โบย,ลงแส้,หวด
castigate(vt) ดุว่า,ดัดนิสัย,ลงโทษ,เฆี่ยนตี
chasten(vt) เฆี่ยนตี,ลงโทษ,สั่งสอน,ตักเตือน
chastise(vi) เฆี่ยน,ลงโทษ,ตี
chastisement(n) การลงโทษ,การสั่งสอน,การเฆี่ยนตี
drub(vt) เฆี่ยน,ตี,หวด
flagellation(n) การเฆี่ยน,การหวด,การตี,การลงแส้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top