ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อย่างยินดี

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างยินดี-, *อย่างยินดี*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Happily.อย่างยินดี Scott Free (2011)
Ain't gonna welcome guys like you and me with open arms.มันคงไม่ต้อนรับผู้ชาย อย่างฉันและนายอย่างยินดีหรอก Us (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delightfully[ADV] อย่างยินดี, See also: อย่างชื่นชม, อย่างปลาบปลื้ม, อย่างปลื้มปิติ
gladly[ADV] อย่างยินดี, See also: อย่างดีอกดีใจ
lief[ADV] อย่างเต็มใจ, See also: อย่างยินดี, Syn. willing, gladly
pleasedly[ADV] อย่างพอใจ, See also: อย่างยินดี, อย่างอภิรมย์, อย่างมีความสุข, Syn. happily
rejoicingly[ADV] อย่างรื่นเริง, See also: อย่างยินดี
welcomely[ADV] อย่างยินดีต้อนรับ, See also: อย่างยินดี, Syn. pleasantly

English-Thai: Nontri Dictionary
happily(adv) อย่างผาสุก,อย่างเป็นสุข,อย่างสบายใจ,อย่างยินดี,อย่างเบิกบาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top