ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อยู่ในขอบเขต

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อยู่ในขอบเขต-, *อยู่ในขอบเขต*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Heart and respiration are high but within limits.หัวใจและการหายใจจะสูง แต่อยู่ในขอบเขต Contact (1997)
And that's a good thing because it keeps the temperature of the Earth within certain boundaries, keeps it relatively constant and livable.และนั่นเป็นสิ่งดีเพราะมันรักษาอุณหภูมิของโลก ให้อยู่ในขอบเขตที่แน่นอน รักษาระดับให้ค่อนข้างคงที่และเหมาะกับการดำรงชีวิต An Inconvenient Truth (2006)
AII around them, the world is changing, and they simply don't want to deal with it.และพวกเขาไม่ต้องการรู้ว่า เราทำให้พวกเขาปลอดภัยได้อย่างไร ตอนนี้ คุณจะขอให้ทำในสิ่งที่ อยู่ในขอบเขตสีเทาของศีลธรรม Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
It is within the scope of amendment. There won't be any problems.เรื่องนี้ก็ยังอยู่ในขอบเขตที่แก้ไขได้ จะให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอีกไม่ได้ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
This doesn't fall within my compass, for which I'm grateful.นี่มันไม่ได้อยู่ในขอบเขตหน้าที่ของผม ซึ่งผมก็ซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง Episode #1.6 (2010)
Are you telling me that it's not in the realm of possibility that they took each other's place?คุณกำลังจะบอกว่า นี่มันไม่ได้อยู่ในขอบเขตของความเป็นไปได้ ที่จะบอกได้ว่าพวกเขา รับรู้สิ่งต่างๆร่วมกัน Amber 31422 (2010)
She respected all legal boundaries...เธออยู่ในขอบเขตของกฏหมาย And Lots of Security... (2011)
I mean, that's within the realm of reasonable.ผมหมายถึง นั่นก็ อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมนะ From Childhood's Hour (2011)
They'd remain within cursed walls.พวกเขายังคงอยู่ในขอบเขตกำแพง Blood Brothers (2013)
I thought you needed 3 murders to have federal jurisdiction.ผมนึกว่าต้องมีการฆาตกรรม 3 ครั้งซะอีก ถึงจะอยู่ในขอบเขตของเอฟบีไอ Carbon Copy (2013)
It's within the realm of possibility.มันอยู่ในขอบเขต ที่เป็นไปได้ The Event Horizon (2014)
Well, that's not outside the realm of possibility.หวังว่าจะมีใครไปขโมยมัน นั่นก็ยังอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปได้ The Silver Briefcase (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fall within[PHRV] จัดอยู่ในประเภท, See also: อยู่ในขอบเขตของ, Syn. come under
stop within[PHRV] ยังถูกจำกัดด้วย, See also: อยู่ในขอบเขตของ, Syn. keep within, remain within, stay within, stick within

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top