ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วีซ่า

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วีซ่า-, *วีซ่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีซ่า[N] visa, Example: ภาพคนไทยที่เข้าแถวยาวเหยียดแต่เช้ามืดเพื่อขอวีซ่าเข้าอเมริกา เป็นการสะท้อนสังคมไทยสมัยนั้นได้ดี, Thai definition: บันทึกที่เป็นหลักฐานว่าหนังสือเดินทางนั้นได้ทำถูกต้องแล้วและมีการประทับตรา, Notes: (อังกฤษ)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you have one? - No.- เธอต้องมีวีซ่า มีรึเปล่า The Little Prince (1974)
Flashing smiles instead of visas Why, it couldไม่ต้องมีวีซ่า แค่ยิ้มออกมาก็เพียงพอ The Little Prince (1974)
Rach, it's the Visa-card people.ราเชล บริษัทวีซ่าโทรมา The One with George Stephanopoulos (1994)
- Oh. Rachel, it's the Visa-card people. RACHEL:- อ้อ ราเชล บริษัทบัตรวีซ่าแน่ะ The One with George Stephanopoulos (1994)
- Exit visa.- วีซ่าหมดอายุ Anastasia (1997)
- Exit visa?- วีซ่าหมดอายุ? Anastasia (1997)
- No exit visa, no ticket!- ไม่มีวีซ่า ไม่ได้ตั๋ว! Anastasia (1997)
But since Danny was afraid they'd take him away on account of some business concerning documents and visas the boy lived his early years always hiding in the belly of the Virginianเพราะแดนนี่กลัวว่าจะโดนแย่งเขาไป เพราะปัญหาเรื่องเอกสารกับวีซ่า เด็กเลยต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ The Legend of 1900 (1998)
You can't stay here longer than allowed lf you don't get a visa, you'd get arrestedเธออยู่ที่นี่นานไม่ได้ มันจะเกินกำหนด ถ้าเธอไม่มีวีซ่า เธอจะถูกจับนะ Failan (2001)
He paid with a Visa.เขาจ่ายด้วยบัตรวีซ่าNational Treasure (2004)
I have exit visas for the following families.ผมได้วีซ่าออกนอกประเทศ ของรายชื่อครอบครัวต่อไปนี้ Hotel Rwanda (2004)
But I have been assured there will be another plane soon.ผมเชื่อว่ามันจะมีการประกาศวีซ่าอีก อีกไม่นานหรอก Hotel Rwanda (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วีซ่า[n.] (wīsā) EN: visa   FR: visa [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
visa[N] วีซ่า, See also: เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
visa(วี'ซะ) n. วีซ่า,เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง (passport) สำหรับบุคคลประเทศหนึ่งไปยังหรือผ่านอีกประเทศหนึ่ง. vt. ประทับตราดังกล่าว,ให้เอกสารดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
visa(n) การตรวจประทับตรา,วีซ่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
査証[さしょう, sashou] (n) วีซ่า
再入国許可書[さいにゅうこくきょうかしょ, sainyuukokukyoukasho] (n ) วีซ่าหรือใบอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีกครั้ง

German-Thai: Longdo Dictionary
gelten(vi) |gilt, galt, hat gegolten| มีผลใช้ได้(บัตร, ตั๋ว, กฏ, ระเบียบ) เช่น Sein Visum gilt nur für Deutschland, aber nicht für die Schweiz. วีซ่าของเขาใช้ได้เฉพาะในเยอรมนีเท่านั้น ในสวิสใช้ไม่ได้, See also: gültig
verlängern(vt) |verlängerte, hat verlängert| ทำให้ยาวขึ้น, ยืดเวลา เช่น den Aufenthalt verlängern, das Visum verlängern ต่ออายุวีซ่า, See also: Ant: verkürzen

French-Thai: Longdo Dictionary
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top