ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วิงเวียน

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิงเวียน-, *วิงเวียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิงเวียน[V] be giddy, See also: be dizzy, be in a whirl, Syn. หน้ามืด, ตาลาย, เวียนหัว, Example: ภาพนั้นหมุนติ้วอยู่รอบตัวผมทำให้วิงเวียนสุดจะทนไหว, Thai definition: รู้สึกหวิวใจ ดูอะไรหมุนไปหมด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิงเวียนก. รู้สึกเวียนหัวดูอะไรหมุนไปหมด มักมีอาการคลื่นไส้ด้วย เช่น ทำงานเหนื่อยเกินไปจนรู้สึกวิงเวียนจะเป็นลม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Twice he had felt faint and dizzy... ... and that had worried him.สองครั้งที่เขามีความรู้สึกและ ลมวิงเวียน และที่เป็นห่วงเขา The Old Man and the Sea (1958)
I'll knock you dizzy.ผมจะเคาะคุณวิงเวียน The Godfather (1972)
When the virus penetrates, the victim becomes dizzy, and begins to experience an itching rash.เมื่อไวรัสแพร่ เหยื่อก็จะเริ่มวิงเวียน แล้วก็เริ่มมีผื่นคันขึ้นตามตัว Airplane! (1980)
I'm sorry. I feel dizzy.ขอโทษ ฉันรู้สึกวิงเวียน Wild Reeds (1994)
I'm just worried that you'll hurt me.ผมวิงเวียนนิดหน่อย Valentine (2001)
Suffer from headaches, nausea?คุณมีอาการวิงเวียนมั้งมั้ย ? The Amityville Horror (2005)
Nola got a migraine at the last moment, and unfortunately she can't make it. - Oh, no.โนล่าเกิดวิงเวียนขึ้นมากระทันหัน โชคไม่ดีเลยที่เธอมาด้วยไม่ได้ Match Point (2005)
Headaches? Dizziness?ปวดหัว วิงเวียนศีรษะ The Haunting of Molly Hartley (2008)
I love you, whether you like it or not.และคุณวิงเวียน เพราะคุณยังไม่ทานอะไรเลย Plaisir d'amour (2008)
Now several weeks back, his doctors recorded that Carl was experiencing frequent nauseous, discomfort while urinating, dizziness.หลายสัปดาห์ก่อน หมอของเขา บันทึกว่าคาร์ล มีอาการคลื่นไส้บ่อยๆ รู้สึกปัสสาวะติดขัด วิงเวียน_BAR_ Pathology (2008)
Initial symptoms include nausea, dizziness,อาการเริ่มต้นที่ประกอบด้วยอาการคลื่นไส่ วิงเวียน Safe and Sound (2008)
I don't know, I just started feeling dizzy.ไม่รู้สิ ฉันเพิ่งรู้สึกวิงเวียน Time (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิงเวียน[v.] (wingwīen) EN: be giddy ; be dizzy ; be in a whirl   
วิงเวียน[adj.] (wingwīen) FR: étourdi ; pris de vertige

English-Thai: Longdo Dictionary
hyperventilate(vi ) หายใจลึก ยาว และเร็วกว่าปกติ บางครั้งทำให้เกิดการวิงเวียนศีรษะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
light-headed[ADJ] วิงเวียนศีรษะ, Syn. giddy, dizzy
swim[VI] เวียนศีรษะ, See also: วิงเวียน, ตาลาย, สับสน, Syn. be dizzy, be confused
vertiginous[ADJ] วิงเวียน, See also: มึนงง, Syn. giddy, dizzy, unsteady, Ant. steady
wamble[VI] วิงเวียน, See also: มึนหัว
woozy[ADJ] หน้ามืด, See also: วิงเวียน, Syn. dizzy, giddy, queasy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dizzy(ดิซ'ซี) adj. วิงเวียนศีรษะ,หน้ามืด,ตาลาย,ยุ่งเหยิง,สับสน,ซึ่งทำให้สับสน,ไม่ระมัดระวัง,โง่. vt. ทำให้วิงเวียนศีรษะ, See also: dizzily adv. ดูdizzy dizziness n. ดูdizzy, Syn. lightheaded,giddy
faint(เฟนทฺ) {fainted,fainting,faints} adj. สลัว ๆ ,เลือน ๆ ,อ่อนกำลัง,เป็นลม,หน้ามืด,วิงเวียน,ขาดความกล้า,
groggy(กรอก'กี) adj. ซวนเซ,โซซัดโซเซ,เมาเหล้า,วิงเวียนศีรษะ, See also: groggoly adv. grogginess n.
qualm(ความ,ควอม) n. ความกระวนกระวายใจ,ความหวั่นใจ,ความไม่สบายใจ,อาการวิงเวียนศีรษะ,อาการคลื่นเหียนอาเจียน, See also: qualmish adj. qualmishly adv. qualmishness n., Syn. pang,remorse
queer(เควียร์) adj. ประหลาด,พิกล,พิลึก,แปลก,น่าสงสัย,จิตไม่ปกติ,คลื่นเหียน,วิงเวียน,รักร่วมเพศ. vt. ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เกิดอันตรายแก่, See also: queerness n., Syn. strange,eccentric ###A. sane
spin(สพิน) {spun,spun,spinning,spins} vt.,vi.,n. (การ) ปั่น,กรอ,ฟั่น,ทอ (ไหม) ,พ่น (ไหม) ,ม้วน,ทำให้หมุน,ควง,แทง (บิลเลียด) ,เรียบเรียง,เล่า,สาธยาย,เหวี่ยงออก,ขว้างออก,ยืดเยื้อ,หมุน,เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว,วิงเวียนศรีษะ,พลิก, Syn. rotate,whi
swim(สวิม) {swam,swum,swimming,swims} vi.,vt.,n. (การ) ว่าย,ว่ายน้ำ,ลอยน้ำ,ลอยคว้าง,ล่องลอย,ท่วม,จุ่ม,แช่,วิงเวียนศรีษะ,ทำให้ว่ายน้ำ,ทำให้ลอยตัว. in the swim มีบทบาทมาก, See also: swimmer n.
swirl(สเวิร์ล) vi.,vt.,n. (การ) หมุน,หมุนรอบ,วน,วนเวียน,วิงเวียนศรีษะ,สิ่งที่บิดงอ,เส้นขดงอ,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน..
vertigo(เวอ'ทิโก) n. อาการวิงเวียนศรีษะ,ความรู้สึกวิงเวียนที่ทำให้การทรงตัวลำบาก pl. vertigoes,vertigoes
whirl(เวิร์ล) vi. vt.,n. (ทำให้,การ) หมุนเวียน,หมุนรอบ,ปั่น,วน,เวียน,วง,หมุนกลับอย่างฉับพลัน,เผชิญหน้าอย่างรวดเร็ว,รู้สึกวิงเวียนศีรษะ,สิ่งที่หมุนเวียนอย่างรวดเร็ว,น้ำวน,ความโกลาหล,การสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง, See also: whirler n. whirlingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
dizzy(adj) เวียนศีรษะ,ตาลาย,หน้ามืด,วิงเวียน,หัวหมุน,งง,สับสน
dizzy(vt) ทำให้เวียนศีรษะ,ทำให้วิงเวียน,ทำให้สับสน,ทำให้หัวหมุน
faint(adj) วิงเวียน,เป็นลม,หน้ามืด,อ่อนเปลี้ย,สลัว,เลือนๆ
faint(n) อาการเป็นลม,อาการวิงเวียน,อาการหน้ามืด,ความอ่อนแรง
faint(vi) วิงเวียน,เป็นลม,สลบ,สิ้นสติ,อ่อนกำลัง,หน้ามืด
giddiness(n) ความเวียนหัว,ความวิงเวียน,ความมึนงง,ความเคลิบเคลิ้ม
giddy(adj) น่าวิงเวียน,น่ามึน,น่างง,น่าเวียนหัว
qualm(n) ความประหวั่นพรั่นพรึง,ความกระวนกระวาย,ความวิงเวียน
vertigo(n) อาการวิงเวียนศีรษะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lightheaded (adj ) วิงเวียนศรีษะ ,สะเพร่า

German-Thai: Longdo Dictionary
schwindlig(adj) วิงเวียน, คลื่นไส้ เช่น Mir ist schwindlig. ฉันมีอาการวิงเวียน, See also: schwindelig
schwindelig(adj) วิงเวียน, คลื่นไส้ เช่น Mir ist schwindelig. ฉันมีอาการวิงเวียน, See also: schwindlig
schwindelfrei(adj adv) ไม่วิงเวียนหรือปวดศรีษะ เช่น เวลาขึ้นที่สูงๆ, See also: A. schwindelig,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top