ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฤทธา

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฤทธา-, *ฤทธา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฤทธา[N] supernatural power, See also: magical power, Syn. ฤทธิ์, ฤทธี, Thai definition: อำนาจศักดิ์สิทธิ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฤทธา(ริด-) น. อำนาจศักดิ์สิทธิ์ เช่น รุ่งเรืองฤทธาศักดาเดช (อิเหนา).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"and from his power,"จากฤทธานุภาพ" The Mist (2007)
Come forth and show thy bulbous!จงปรากฏกายขึ้น และสำแดงฤทธา Your Highness (2011)
Its primary function is just that - to awaken truth, goodness and beauty.ฤทธานุภาพของสิ่งนี้ แท้จริงแล้ว คือปลุกความสัตย์ และความดีงามที่อยู่ในจิตใจให้ตื่นขึ้น Journey to the West (2013)
I want to be able to prove that men can be divas, too, which is why I'm gonna give them a full dose of some Freddie Mercury... just to show how the boys can really bring some diva attitude.ฉันอยากพิสูจน์ว่าผู้ชายก็เป็นดีว่าได้ นั่นคือเหตุผลที่ฉัน จะให้พวกเขาได้เห็นฤทธาแห่ง Freddie Mercury Diva (2013)
God Almighty. Oh, Christ.พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ โอ้พระ คริสต์ Beyond the Reach (2014)
Whatever, man! It's a trick.ผู้ใดมีคุณค่าคู่ควรจะได้ครองฤทธาแห่งค้อน Avengers: Age of Ultron (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top