ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รังสฤษฏ์

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รังสฤษฏ์-, *รังสฤษฏ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รังสฤษฏ์[V] appoint, See also: delegate, Syn. รังสรรค์, แต่งตั้ง
รังสฤษฏ์[V] create, See also: produce, establish, build, erect, Syn. รังสรรค์, สร้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รังสฤษฏ์(-สะหฺริด) ก. สร้าง, แต่งตั้ง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รังสฤษฏ์[v.] (rangsarit) EN: appoint ; delegate   
รังสฤษฏ์[v.] (rangsarit) EN: create ; produce ; establish ; build ; erect   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top