Search result for

มีน้ำหนัก

(33 entries)
(0.4552 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีน้ำหนัก-, *มีน้ำหนัก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบามือ, เบาไม้เบามือมีน้ำหนักน้อย เช่น กระเป๋าใบนี้เบามือดี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The rash. No headache.ไม่มีน้ำหนักลด ผื่น Joy (2008)
Weighed down by bulletproof siding.ข้อมูลยิ่งมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น เพราะเขามีอุปกรณ์กันกระสุนด้วย Breaking and Entering (2008)
- It's a really solid piece.-เป็นงานที่มีน้ำหนักแล้ว Marley & Me (2008)
- It is so pretty... With the veil... So shiny, and the volume...สวยมาก ด้านล่าง เปล่งประกาย มีน้ำหนัก Made of Honor (2008)
According to this, the car weighed approximately... 3,700 pounds, which gives us... 152 possible vehicles.จากที่เห็น รถมีน้ำหนักประมาณ 3,700 ปอนด์ ซึ่งบอกเราได้ว่า... มีรถ 152 คันที่เป็นไปได้ The Bond in the Boot (2009)
That's a lot of dead weight for one person to move alone.ผู้ตายมีน้ำหนักมากเกินกว่า ที่จะถูกอุ้มไปด้วยคนเพียงคนเดียว Hopeless (2009)
No, it's heavier.ไม่ มันไม่สอดคล้องกัน ไม่ มันมีน้ำหนัก Dude, Where's My Groom? (2009)
That you screwed up because the witness you brought in was a joke.บอกว่าคุณเด้ง เพราะมีคนคิดว่าพยานของคุณไม่มีน้ำหนัก The International (2009)
My case did not fall apart, it was shut down, and my witness was rock-solid.คดีนั้นไม่ล้มเหลวหรอก มันถูกปิดเฉยๆ แล้วพยานผมก็มีน้ำหนักด้วย The International (2009)
My voice should be heard.เสียงของผมก็น่าจะมีน้ำหนักบ้าง Chuck Versus First Class (2010)
You think that anything she says is going to hold weight, huh?เธอคิดว่าที่หล่อนพูดทุกอย่าง มันจะมีน้ำหนักพองั้นเหรอ Bainne (2010)
You think that anything she says is going to hold weight?เธอคิดว่าทุกอย่างที่หล่อนพูด มันจะมีน้ำหนักพองั้นเหรอ June Wedding (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีน้ำหนัก[v. exp.] (mī nām nak) EN: weigh   FR: peser ; avoir pour poids

English-Thai: Longdo Dictionary
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heft[VI] มีน้ำหนัก
lightweight[ADJ] เบา, See also: มีน้ำหนักเบา
outbalance[VT] มีน้ำหนักกว่า, See also: มีความสำคัญกว่า, เหนือกว่า, Syn. outweigh
run to fat[PHRV] อ้วนเกินไป, See also: มีน้ำหนักมากเกินไป
weighty[ADJ] มีน้ำหนักมาก, Syn. heavy
weight down[PHRV] มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น, See also: รับน้ำหนักเพิ่ม, Syn. load down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด
fission(ฟิส'เชิน) n. การแยกออก,การแบ่งเซลล์,การแตกแยกออก,การแบ่งตัว,การแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมออกเป็นอะตอมที่มีน้ำหนักน้อยกว่า และเกิดพลังงานขึ้นอย่างมหาศาล
flyweight(ไฟล'เวท) n. นักกีฬาที่มีน้ำหนักไม่เกิน 112 ปอนด์
kayak(ไค'แอค) n. เรือล่าสัตว์ของชาวเอสกิโมหุ้มด้วยหนังสัตว์มีน้ำหนักเบา,เรือเล็ก ๆ
laptopขนาดวางตัก <คำแปล>แล็ปทอป <คำแปล>ใช้บอกขนาดของคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ที่มีขนาดเล็กจนวางบนตักได้ในขณะใช้ ปัจจุบัน นิยมเรียกคอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนี้ว่า ขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) เพราะสามารถนำติดตัวไปไหนมาไหนได้เหมือนสมุดบันทึก มีน้ำหนักน้อย และทำได้บางลงมาก
light heavyweightนักมวยรุ่นที่มีน้ำหนัก161-174ปอนด์อยู่ระหว่างรุ่นมิดเดิลเวทกับเฮฟวีเวท
lightweight(ไลทฺ'เวท) adj. เบา,มีน้ำหนักเบา,ไม่จริงจัง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เกี่ยวกับนักมวยรุ่นไลท์เวท. n. บุคคลที่มีน้ำหนักเบากว่าปกติ,นักมวยที่มีน้ำหนัก126-134 ปอนด์ อยู่ระหว่างรุ่นเฟทเธอเวทกับรุ่นเวลเทอเวท
middleweight(มิด'เดิลเวท) n. บุคคลหนือคู่ต่อสู้ที่มีน้ำหนักปานกลาง (147-160ปอนด์) adj. เกี่ยวกับน้ำหนักดังกล่าว
outweigh(เอาทฺเว') vt. มีค่าเกิน,มีความสำคัญเกินไป,มีภาระมากเกิน,มีน้ำหนักเกิน, Syn. overshadow
seed pearln. ไข่มุกที่มีน้ำหนักต่ำกว่า1/4grain

English-Thai: Nontri Dictionary
featherweight(n) นักมวยที่มีน้ำหนักระหว่าง 118-126 ปอนด์
outweigh(vt) มีน้ำหนักเกิน,มีภาระมากเกินไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top