ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีดยาว

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีดยาว-, *มีดยาว*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can make out bevelled margins. A machete did this.ดูจากขอบแผลแล้ว มีดยาวทำแบบนี้ It's Alive! (2007)
The machetes are weapons of choice of the 29th St. Kings.มีดยาวเป็นตัวเลือกอันนึง ของแก้งค์ถนนคิงส์ที่ 29 It's Alive! (2007)
Just machete.แค่มีดยาวน่ะ Beauty and the Beast (2010)
The remains have already started to mummify, but the wounds are consistent with a machete.ส่วนที่เหลือเริ่มแห้งเป็นมัมมี่ แต่แผลน่าเกิดจากมีดยาว First Blood (2010)
A long knife, sword, spear.มีดยาว ดาบ หอก Ain't No Sunshine (2010)
A knife that long would never fit back there.มีดยาวขนาดนั้น เข้าไปอยู่ข้างหลังนั่นไม่ได้หรอก Ain't No Sunshine (2010)
That looks like a long knife.นั่นดูเหมือนมีดยาว Ain't No Sunshine (2010)
Much like the long knives used at a meatpacking plant.มันเหมือนมีดยาวๆ \ ที่ใช้ในโรงงานแพ็คเนื้อมากกว่า Heroes and Villains (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sword(ซอร์ด) n. ดาบ,กระบี่,มีดยาว,สงคราม,การต่อสู้,การฆ่าฟัน,ความรุนแรง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top