ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภูติผีปีศาจ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภูติผีปีศาจ-, *ภูติผีปีศาจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูติผีปีศาจ[N] ghost, See also: genii, evil, spirit, demon, Syn. ภูติผี, ปีศาจ, ผี, ผีสาง, ภูติ, Ant. เทวดา, นางฟ้า, เทพ, เทพี, รุกขเทวดา, Example: คนสมัยโบราณ เชื่อว่าโรคทั้งหลายเกิดจากวิญญาณของภูติผีปีศาจ, Count unit: ตน, ตัว, Thai definition: สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้ ให้คุณหรือโทษได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Better were the days when mastery of seas came not from bargains struck with eldritch creatures, but from the sweat of a man's brow and the strength of his back alone.เมื่อก่อนมันเคยดีกว่านี้เมื่อเจ้าแห่งทะเล ไม่ได้ได้มาด้วยการต่อรองและต่อกรกับพวกภูติผีปีศาจ แต่เป็นอำนาจที่มาจากหยาดเหงื่อของกะลาสี ทุกคนรู้ว่านี่เรื่องจริง Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
So, no, I don't believe in the Devil. We don't need him.ดังนั้น ผมไม่สนใจ ในเรื่องภูติผีปีศาจหรอก Devil (2010)
It's not the bogeyman or the Devil or any of that old wives' tale crap.มันไม่มีภูติผีปีศาจอะไรทั้งนั้น หรีอเรื่องเล่าไร้สาระของยัยแก่นั่น The Tall Man (2012)
Do you believe in the existence of evil?นายเชื่อเรื่องภูติผีปีศาจไหม El Jefe (2015)
We're back in the demon-fighting business, we're gonna need 'em.เรากลับมาลุยกับภูติผีปีศาจ ต้องใช้ของพวกนี้ I, Witness (2015)
the supernatural back in full force or Daniel Reynolds as my boss.ภูติผีปีศาจกลับมาบุก หรือได้เจ้านายเป็นเดเนียล เรย์โนลด์ Whispers in the Dark (2015)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
presence(เพรซ'เซินซฺ) n. การมีอยู่,การเข้าร่วม,การปรากฎ,บริเวณใกล้เคียง,การอยู่ต่อหน้า,กริยาท่าทาง,บุคคล,ภูติผีปีศาจ,สิ่งศักดิ์สิทธิ์
spirit(สพิ'ริท) n. จิตใจ,วิญญาณ,ใจ,ญาณ,เจตนา,หัวใจ,ความในใจ,อารมณ์,ความเด็ดเดี่ยว,ความมุ่งมั่น,ความองอาจ,ภูติผีปีศาจ,หัวน้ำหอม,ของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,สารละลายแอลกอฮอล์,แอลกอฮอล์ vt. เร้าใจ,ปลุกใจ,กระตุ้น,ให้กำลังใจ,ลักพาไปอย่างลึกลับ adj. เกี่ยวกับของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,เกี่ยวกับสารละลายแอลกอฮอลล์
spiritual(สพี'ริชวล) adj. เกี่ยวกับจิตวิญญาณ,เกี่ยวกับวิญญาณ,เกี่ยวกับใจ,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด n. เพลงศาสนา (โดยเฉพาะของนิโกรในภาคใต้ของอเมริกา) ,เรื่องราวที่เกี่ยวกับสำนักศาสนา., See also: spiritualness n
spook(สพูค) n. ภูติผีปีศาจ,คนประหลาด,นักจารกรรม,นักสืบ,คนผิวดำ. vt. ทำให้ตกใจ,ทำเป็นผี. vi. ตกใจ
spooky(สพู'คี) adj. เหมือนผี,เหมือนภูติผีปีศาจ,น่ากลัว,ตกใจง่าย., See also: spookily adv.
supernatural(ซูเพอแนช'เชอเริล) adj. เหนือธรรมชาติ,อภินิหาร,ศักดิ์สิทธิ์,ประหลาด,มหัศจรรย์,เกินปกติ,คาดไม่ถึง,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เทพยดานางฟ้า. n. สิ่งที่เหนือธรรมชาติ,การกระทำของเทพเจ้า, See also: supernaturalism n.
umbra(อัม'บระ) n. ร่มเงา,เงา,เงามืด,จุดบอดของดวงอาทิตย์,เงาดวงจันทร์,เงาโลก,ภูติผีปีศาจ, See also: umbral adj. ,pl. umbrae, Syn. shade
unearthly(อันเอิร์ธ'ลี) adj. ไม่ใช่ของโลกมนุษย์,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เหนือธรรมชาติ,ประหลาดพิกล., See also: unearthliness n., Syn. stellar
visitation(วิซิทเท'เชิน) n. การเยี่ยม,การเยียน,การออกตรวจ,การสำรวจ,การให้ความช่วยเหลือหรือการเกิดภัยพิบัติของโรค,การปรากฎตัวของภูติผีปีศาจ., Syn. visit
wraith(เรธ) n. เจตภูต,ภูติผีปีศาจ,ภาพลวงตา, See also: wraithlike adj., Syn. specter,ghost

English-Thai: Nontri Dictionary
genie(n) ผี,ปีศาจ,ภูติผีปีศาจ
ghastly(adj) น่าเกลียด,น่ากลัว,เหมือนภูติผีปีศาจ
spiritualist(n) ผู้เชื่อเรื่องภูติผีปีศาจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top