ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พอกพูน

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พอกพูน-, *พอกพูน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอกพูน[V] accumulate, See also: pile up, amass, Ant. ลดน้อย, Example: หนี้สินของชาวนาพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องขายที่ดินเพื่อใช้หนี้, Thai definition: เพิ่มขึ้นโดยลำดับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พอกพูนก. เพิ่มขึ้นโดยลำดับ เช่น ทรัพย์สินพอกพูน พอกพูนความรู้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accretionaryพอกพูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"because it won't begin to cover the debts I've been racking up for the last year"?เพราะว่ามันไม่พอสำหรับ หนี้ที่พอกพูนขึ้นมากมายตั้งแต่ปีที่แล้ว" ยังงั้นน่ะเหรอ We All Deserve to Die (2010)
And recondense it to a solid state.แล้วพอกพูนมันให้กลับมาเป็นของแข็ง The Psychology of Letting Go (2010)
If the bills start to stack up...ถ้าบิลค่าใช้จ่ายเริ่มจะพอกพูน Remember Paul? (2010)
How does someone on a fixed income accrue that kind of debt?เขามีบางคนช่วยจุนเจือรายได้ ขณะที่หนี้สินพอกพูนอย่างนั้น All In (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accrue[VI] เพิ่มขึ้น, See also: พอกพูน, มากขึ้น, Syn. increase
augment[VI] เพิ่มพูน, See also: พอกพูน, เพิ่ม, ขยาย, Syn. increase, enlarge, expand
augment[VT] เพิ่มพูน, See also: พอกพูน, เพิ่ม, ขยาย
accrue to[PHRV] พอกพูน (โดยเฉพาะเงิน), See also: เพิ่มมากขึ้น
mount[VT] เพิ่มขึ้น, See also: พอกพูน, Syn. increase, rise, ascend, Ant. decrease, reduce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggrade(อะเกรด') vt. ยกระดับขึ้นโดยขบวนการพอกพูนนอนกัน. -aggradation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
accrue(vi) ทวี,เพิ่ม,พอกพูน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top