ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พระนารายณ์

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พระนารายณ์-, *พระนารายณ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระนารายณ์[N] Narayana, See also: Hindu god Vishnu, Example: การเกิดครั้งนี้เป็นการแสดงอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์, Count unit: องค์, Thai definition: ชื่อหนึ่งของพระวิษณุซึ่งเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งของศาสนาพราหมณ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กมเลศพระนารายณ์ เช่น ดุจองค์สมเด็จกมเลศอันลีลาศ ลงจากชั้นสุทธาวาสบวรวิมาน (ม. ร่ายยาว ฉกษัตริย์).
ไวกูณฐ์พระนารายณ์ที่แบ่งภาคลงมา เช่น ซึ่งจะให้นารายณ์ลงไป ก็ต้องในไวกูณฐ์อวตาร (รามเกียรติ์ ร. ๑).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Narayana (Hindu deity)พระนารายณ์ [TU Subject Heading]
Narayana (Hindu deity) in literatureพระนารายณ์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're gonna come to the Vishnu shrine in the bamboo grove.คุณ gonna มา ไปที่ศาลพระนารายณ์ ในดงไผ่ Balls of Fury (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระนารายณ์[n. prop.] (Phra Nārāi) EN: Narayana ; Narayan   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vishnu(วิ?'นู) n. (ศาสนาฮินดู) พระวิษณุหรือพระนารายณ์. -Vishnuism n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top