ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประหม่า

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประหม่า-, *ประหม่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประหม่า[V] feel bashful, See also: be abashed, lose self-confidence, lose courage, be nervous, be embarrassed, take fright, Syn. สะทกสะท้าน, พรั่นใจ, กระดาก, ขวยเขิน, ขี้อาย, กระดากอาย, เหนียม, Example: เขาประหม่าเมื่ออยู่บนเวที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประหม่าก. สะทกสะท้าน, พรั่นใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You choked. It was yours for the taking and you choked.นายประหม่า เป็นโอกาสของนายแต่นายประหม่า Cool Runnings (1993)
You were ready and you choked.นายพร้อมแล้ว แต่นายประหม่า Cool Runnings (1993)
I'll tell you something. You had all better figure out how to stay loose out there.ฉันจะบอกอะไรให้นะ พวกนายต้องหาทางทำให้หายประหม่า Cool Runnings (1993)
So you nervous about Barry tomorrow?เธอประหม่าเรื่องแบรี่พรุ่งนี้มั้ย The One with the Sonogram at the End (1994)
I'm a little nervous being here.อยู่ที่นี่ผมรู้สึกประหม่า Unbreakable (2000)
I ask too many questions when I'm nervous.เวลาประหม่า ผมชอบถามอะไรซอกแซก Unbreakable (2000)
To Miss Hermione Granger, for the cool use of intellect while others were in grave peril 50 points.แก่มิสเฮอร์ไมโอนี่ แกรนเจอร์ สำหรับการใช้สติปัญญา ขณะที่คนอื่นตกประหม่า 50 แต้ม Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Don't be nervous.อย่าประหม่าไปเลย. Visitor Q (2001)
I'm nervous, too.ฉันก็ประหม่าเหมือนกัน. Visitor Q (2001)
- You nervous?เธอประหม่ามั้ย? Punch-Drunk Love (2002)
- You look nervous. - I feel very happy.เธดูประหม่า ฉันมีความสุขมาก Punch-Drunk Love (2002)
Are you nervous?รู้สึกประหม่าไหม? Uninvited (2003)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diffident[ADJ] ประหม่า, See also: ขี้อาย, กระดากอาย, เหนียมอาย, Syn. coy, coquettish, demure
on edge[IDM] ประหม่า, See also: หวาดหวั่น, วิตกกังวล
antsy[SL] กระสับกระส่าย, See also: ประหม่า, วิตกกังวล
at loose ends[SL] วิตกกังวล, See also: ประหม่า
clutched[SL] วิตกกังวล, See also: ประหม่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aplomb(อะพลอม'อะพลัม') n. ความสุขุม, ความมั่นใจ, ความปราศจากความประหม่า
awestruck(ออ'สทรัค) adj. รู้สึกกลัว,ตกใจกลัว, ประหม่า. -awe-struck,awe-stricken, awestricken adj. (filled with awe,awe-inspiring)
bashful(แบช'ฟูล) adj. อาย,เหนียมอาย,ประหม่า,ขวยเขิน, See also: bashfulness n., Syn. timid ###A. friendly
diffidence(ดิฟ'ฟิเดินซฺ) n. ความประหม่า,ความไม่มั่นใจตัวเอง, Syn. shyness
diffidentadj. ประหม่า,ลังเลใจ.
shy(ชาย) adj. ขี้อาย,เหนียมอาย,อาย,ใจฝ่อ,ตกใจง่าย,ขี้ประหม่า,ขึ้ตื่น,ขี้ขลาด,ขี้สงสัย,ไม่ไว้วางใจ,ลังเลใจ,ขาดแคลน,ไม่เต็มจำนวน -v.,n. (การ) ถอยหลังด้วยความตกใจ,ถอยหลัง,หดตัวมขว้าง,โยน,เหวี่ยง,ปา., See also: shyer n. shyly adv. shyness n. คำท

English-Thai: Nontri Dictionary
abash(vt) ทำให้เขิน,ทำให้อาย,ทำให้ประหม่า
abashed(adj) อาย,ประหม่า,ขวยเขิน,สะเทิ้นอาย
aplomb(n) ความมั่นใจในตนเอง,ความไม่ประหม่า
awestruck(adj) ตกใจกลัว,ประหม่า
bashful(adj) อาย,กระดาก,ประหม่า,ขวยเขิน,เหนียมอาย
diffidence(n) ความไม่เชื่อมั่นในตนเอง,ความขวยเขิน,ความประหม่า,ความขี้อาย
diffident(adj) ไม่เชื่อมั่นในตนเอง,ขวยเขิน,ประหม่า,ขี้อาย
SELF-self-conscious(adj) ประหม่า,สะเทิ้นอาย,ขวยเขิน,ละอายใจ
shy(adj) ประหม่า,ขี้อาย,กลัว,ไม่กล้า,ใจฝ่อ
shyness(n) ความประหม่า,ความขี้อาย,ความกลัว,ความไม่กล้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top