ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้เสีย

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้เสีย-, *ทำให้เสีย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทำให้เสียทรัพย์น. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย.
มอม ๑ทำให้เสียชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง
มอม ๑ทำให้เสียสติด้วยของมึนเมามีเหล้าเป็นต้น เช่น มอมเหล้า มอมกัญชา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wrongful interference with goodsทำให้เสียทรัพย์, ทำให้ทรัพย์เสียหายโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vitiateทำให้เสียไป, ทำให้เสื่อมเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Spoiled food can provoke excellent diarrhoeaอาหารทำให้เสียสามารถ provoke excellent โรคท้องร่วง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- It wasn't a waste of time, kid.- ไม่ทำให้เสียเวลาหรอก ไอ้หนู. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
A good laugh is never a waste of time.การหัวเราะดังๆ ไม่เคยทำให้เสียเวลา The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Let's not ruin it.อย่าทำให้เสียอารมณ์เลย The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
If you deface any document, we can trace it through the ink in this pen.ถ้าคุณทำให้เสียรูปเอกสารใด ๆ เราสามารถ ติดตามมันผ่า? In the Name of the Father (1993)
Well.และทำให้เสียหายมูลค่า 100000 ดอลล่า Inspector Gadget 2 (2003)
- Oh please, not another episode of 'Christian hooks up'. - Hey, gotta keep my skills honed. - To skills.อย่าทำให้เสียชื่อ"คริสเตียนกินแหลก"ล่ะ เชื่อมือชั้นเถอะน่า Latter Days (2003)
It's a theme park. It costs an arm and a leg just to walk in.มันเป็นสวนสนุก แค่ต้องทำให้เสียเงินเดินเข้าไปดูเท่านั้น Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Candy is a waste of time.ลูกกวาดคือสิ่งที่ทำให้เสียเวลา Charlie and the Chocolate Factory (2005)
To the victor goes the spoils...นี่มัน... เพื่อชัยชนะไปทำให้เสีย... Shadowless Sword (2005)
That bastard of a minister spoiled the fun, didn't he.ขุนนางงี่เง่าพวกนั้นทำให้เสียเรื่องหมด ใช่มั๊ย The King and the Clown (2005)
Sorry, I'll see you later.ขอโทษด้วยนะครับ ที่ต้องทำให้เสียเวลา The Host (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำให้เสีย[v. exp.] (thamhai sīa) EN: spoil   FR: gâcher ; gâter
ทำให้เสียชีวิต[v. exp.] (thamhai sīa chīwit) FR: causer la mort ; provoquer la mort ; tuer
ทำให้เสียทรัพย์[X] (thamhai sīa sap) EN: causing loss of property   
ทำให้เสียหาย[v. exp.] (thamhai sīahāi) FR: abîmer ; endommager
ทำให้เสียไป[v. exp.] (thamhai sīa pai) EN: vitiate   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abase[VT] ทำให้เสียเกียรติ, See also: ทำให้รู้สึกต้อยต่ำ, Syn. demean
blight[VT] ทำลาย, See also: ทำให้เสียหาย, เป็นสาเหตุทำให้เสียหาย, Syn. afflict, ruin
boggle[VT] ทำผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ, See also: ทำให้เสียหาย
ball up[PHRV] ทำให้เสีย (คำสแลงต้องห้าม), See also: ทำลาย, Syn. mess up
bang up[PHRV] ทำลาย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้เสียหาย, Syn. smash up
bitch up[PHRV] ทำให้เสีย (คำสแลง), See also: ทำลาย, Syn. mess up
blow on[PHRV] ทำให้เสีย, See also: เสีย
blow upon[PHRV] ทำให้เสีย
bust up[PHRV0] ทำลาย, See also: ทำให้เสียหาย
crock[VT] ทำให้ใช้การไม่ได้, See also: ทำให้เสีย, ทำให้อ่อนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
bedevil(บิเดฟ'เวิล) {bedeviled,bedeviling,bedevils} vt. ทำให้ผีเข้า,สาป,แช่ง,ทำให้หลง,ทรมาน,กวน,ทำทารุณ,ทำให้สิ้นสุด,ทำให้เสียการ, See also: bedevilment n.
befoul(บิเฟาลฺ') vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เสีย,ทำให้ยุ่ง, See also: befouler n. ดูbefoul befoulment n. ดูbefoul
butcher(บูช'เชอะ) {butchered,butchering,butchers} n. คนขายเนื้อ,คนฆ่าสัตว์ขาย,คนที่ฆ่าคนตายอย่างทารุณ,คนขายเร่,การทำลาย,การแล่เนื้อ,คนที่มีนิสัยโหดร้าย vt. ฆ่าสัตว์ขาย,ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม,ทำให้เสีย,ทำเสีย, See also: butcherer n.
damage(แดม'มิจฺ) {damaged,damaging,damages} n. ความเสียหาย,การทำให้เสียหาย,การทำให้ได้รับอันตราย, See also: damages n.,pl. ค่าเสียหาย เงินชดเชยค่าเสียหาย vt. ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับอันตราย,เป็นภัย n. เสียหาย. damageable adj. damager n. ดูdamage
damaging(แดม'มิจจิง) adj. ซึ่งทำให้เสียหาย,ซึ่งเป็นภัยกับ,เป็นอันตราย
deaden(เดด'เดิน) vt. ทำให้ชา,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสียงไม่สามารถลอดเข้ามาหรือออกไปได้ vi. ตาย,กลายเป็นตาย, See also: deadener n., Syn. mute
deface(ดิเฟส') vt. ทำให้ใบหน้าเสีย,ทำให้เสียโฉม,เอาผิวหน้าออก, See also: defaceable adj. defacement n., Syn. mar
defeat(ดิฟีท') vt. ทำให้พ่ายแพ้,ชนะ,ทำให้เสีย,ยกเลิก,ลบล้าง,กำจัด n. การทำให้พ่ายแพ้,การได้ชัยชนะ,ความพ่ายแพ้,ความล้มเหลว, Syn. failure
deform(ดิฟอร์ม') vt.,vi. ทำให้ผิดรูปร่าง,ทำให้เสียโฉม, See also: deformer n. ดูdeform, Syn. distort

English-Thai: Nontri Dictionary
addle(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้เสีย
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
chagrin(vt) ทำให้ผิดหวัง,ทำให้เสียใจ,ทำให้โทมนัส
damage(vt) ทำให้ได้รับอันตราย,ทำให้เสียหาย,ทำให้แตกหัก,เป็นภัย
decimate(vt) เลือกชิ้นที่ 10,ทำลายยับเยิน,ทำให้เสียหายมาก,ฆ่าทิ้ง
deface(vt) ทำให้เสียโฉม,ทำให้เสียรูป,ทำให้ไม่สวย,ทำให้นุ่มสลวย
defamation(n) การใส่ร้าย,การทำให้เสียชื่อเสียง,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท
deform(vt) ทำให้ผิดรูป,ทำให้เสียโฉม,ทำให้ผิดปกติ,ทำให้พิการ
derogate(vt) เอาไปเสีย,ทำให้เสีย,ทำให้เสื่อม,ทำให้เสียงาน

German-Thai: Longdo Dictionary
zum Erliegen bringenทำให้เสียระบบ, ทำให้ยุ่งเหยิง เช่น Der Monsoon bringt die Baustellen zum Erliegen.
aus der Bahn werfen(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ทำให้เสียศูนย์ เช่น Die Erkältung kann Sie aus der Bahn werfen. ไข้หวัดสามารถทำให้คุณเสียศูนย์ได้
zerstören(vt) |zerstörte, hat zerstört| ทำลาย, ทำให้เสียหายพินาศ เช่น Der zweite Weltkrieg hat Deutschland total zerstört. สงครามโลกครั้งที่สองได้ทำความเสียหายแก่ประเทศเยอรมนีเป็นอย่างมาก

French-Thai: Longdo Dictionary
abîmer(vt) ทำให้เสียหาย ex; La chaleur abîme la couleur de ma chemise., See also: S. endommager, détériorer,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top