ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำผิดพลาด

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำผิดพลาด-, *ทำผิดพลาด*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're only people. People make mistakes. Could they be wrong?พวกเขากำลังคนเท่านั้น คนทำผิดพลาด พวกเขาอาจจะผิดหรือเปล่า? 12 Angry Men (1957)
- Witnesses can make mistakes.- พยานสามารถทำผิดพลาด 12 Angry Men (1957)
You are mistaken, Your Excellencyคุณถูกทำผิดพลาด, คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I think you made a mistake.ผมว่าท่านทำผิดพลาดแล้ว Oh, God! (1977)
Face it, you goofed again, just like the avocado pit.ยอมรับสิ ท่านทำผิดพลาดอีกแล้ว เหมือนเรื่องเมล็ดอาโวคาโด Oh, God! (1977)
Well, we all make mistakes.ก็ เราทุกคนเองก็เคยทำผิดพลาด Clue (1985)
You made one fatal mistake.คุณทำผิดพลาดอย่างหนึ่ง Clue (1985)
You're making a big mistake!คุณกำลังทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง! Mannequin (1987)
Which might account for his panicking into error.เลยทำให้เขาตื่นตระหนก จนทำผิดพลาด The Princess Bride (1987)
He made the mistake of reaching out to a white folk's raft and they threw stones at him.เขาทำผิดพลาด เพราะไปจับแพของ คนขาว แล้วพวกนั้นเอาหินขว้างเขา. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
All right, 16 years ago, I made the biggest mistake of my life.ใช่ 16 ปีที่แล้ว ผมทำผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิต Cool Runnings (1993)
Look, I made a huge mistake. I never should've broke up with her.ฉันทำผิดพลาดครั้งใหญ่ ฉันไม่ควรเลิกกบเธอ The One with the East German Laundry Detergent (1994)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boggle[VT] ทำผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ, See also: ทำให้เสียหาย
botch[VT] ทำผิดพลาด, Syn. bungle
be on the blink[IDM] ทำงานล้มเหลว, See also: ทำผิดพลาด, ทำงานไม่ได้ผล, ไม่สำเร็จ, Syn. go on
be out[PHRV] ทำผิดพลาด, See also: คิดผิด, ทำผิด, Syn. throw out
be out in[PHRV] ทำผิดพลาด, See also: ทำผิด, Syn. throw out
crop up[PHRV] ทำผิดพลาด (คำไม่เป็นทางการ)
err[VI] ทำผิด, See also: ทำผิดพลาด
fluff[VI] ทำผิดพลาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำพลาด, Syn. bungle, spoil, blunder
get wrong[PHRV] ทำผิดพลาด, See also: ทำผิด, Ant. get right
goof up[PHRV] ทำผิดพลาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำพลาด, ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. mess up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blunder(บลัน'เดอะ) {blundered,blundering,blunders} n. ความผิดพลาด -v. ทำผิดพลาด,เดินเซ่อ,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,พูดออกมาอย่างโง่,แพร่งพรายออกมา, See also: blunderer n. ดูblunder blunderful adj. ดูblunder blundering (บลัน'เดอริง) adj. ซึ่งทำผิดพลาดได้ง่
err(เออร์) {erred,erring,errs} vi. ทำผิด,ทำผิดพลาด,เข้าใจผิด,เถล,ออกนอกทาง,ทำไม่ถูกต้อง,ทำบาป,ทำชั่ว
errancy(เออ'เรินซี) n. การทำผิด,การทำผิดพลาด,การเข้าใจผิด,การออกนอกทาง
fluff(ฟลัฟ) n. สิ่งที่เป็นนิ่มและเบา,ก้อนปุยนิ่มและเบา,ขนอ่อน,ความผิดพลาด,สิ่งที่ไร้ค่า,ละครที่ไร้สาระ,หญิงสาว. vt. ทำให้เป็นปุย,สลัดขน. vi. เป็นปุย,ขนขึ้น,ล่องลอย,ทำผิดพลาด
infallible(อินแฟล'ละเบิล) adj. ไม่รู้จักผิดพลาด,ไม่ทำผิดพลาด,แน่นอนที่สุด. n. บุคคลที่ไม่ทำผิดพลาด,บุคคลที่ถูกตลอด,สิ่งที่ถูกต้องตลอด., See also: infallibility,infallibleness n. infallibly adv., Syn. allwise,unerring
stumble(สทัม'เบิล) vi.,n. (การ) สะดุด,สะดุดเท้า,พลาดเท้า,เตะเอาตอ,ผิดพลาด,เดินโซเซ,ทำผิดพลาด,ลังเล,พูดติดอ่าง,พบโดยบังเอิญ,มาถึงโดยบังเอิญ. vt.,n. (การ) ทำให้สะดุด,เกี่ยวขา,ทำให้สงสัย,ทำให้ฉงนสนเท่ห์., See also: stumblingly adv. คำที่มีความหมายเหมือนกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
trip(n) การหกล้ม,การเดินทาง,การเดินเร็ว,การกระทำผิดพลาด
wrong(vt) กระทำผิดต่อ,ทำผิดพลาด,ละเมิด,ใส่ร้าย,ประทุษร้าย

French-Thai: Longdo Dictionary
se mettre de doigt dans l'oeil(phrase) fam. กระทำผิดพลาด, พลาด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top