ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถือดี

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถือดี-, *ถือดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือดี[V] be overconfident, See also: be proud, be conceited, be arrogant, be self-confident, Syn. อวดดี, ทะนงตัว, Example: มนุษย์ส่วนใหญ่มีสันดานเย่อหยิ่ง ถือดี ไม่ชอบให้ใครมาสั่งสอน, Thai definition: สำคัญว่ามีดีในตน (มักใช้ไปในเชิงก้าวร้าวคนอื่น)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถือดีก. ทะนงตัว, อวดดี, สำคัญว่ามีดีในตน, (มักเป็นไปในเชิงก้าวร้าวคนอื่นเป็นต้น).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hold the DSO.ฉันถือดีเอสโอ How I Won the War (1967)
- Mom, it's heavy. I'll carry it.แม่ครับ ,มันหนักนะ เดี๋ยวผมช่วยถือดีกว่า My Little Bride (2004)
I'd more easily forgive his vanity had he not wounded mine.ฉันให้อภัยความถือดีของเขาได้ ถ้าเขาไม่กระทบความรู้สึกของฉัน Pride & Prejudice (2005)
My, my, there's a fool, rash and proud!โอ้ โอ้ เจ้าช่างโง่ หุนหันและถือดี The King and the Clown (2005)
- Carry it well.- ถือดีๆนะ. Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Homeland security? Pretty illegal, even for us.โฮมแลนด์ ซีคิวริตี้, ดูน่าเชื่อถือดีนี่ The Usual Suspects (2006)
You don't ever sit on another man's bike, asshole.แกอย่างถือดีมานั่ง มอไซค์ของคนอื่นอีก ไอ้สารเลว Patch Over (2008)
I shall no longer bear to see his tyrannical arrogation, so you must find a way to make them withdraw.ข้าไม่ควรจะเสียเวลากับผู้ปกครองที่ทั้งอวดเก่งและถือดี ฉนั้นท่านต้องหาทาง ทำให้พวกเขาถอยกลับไปซะ The Kingdom of the Winds (2008)
How dare you come home in this manner and at this hour?เธอถือดียังไงถึงกลับมาในสภาพนี้และเวลานี้ ? The Secret of Moonacre (2008)
How dare you kiss my Kremlin. You thief.เธอกล้าถือดียังไงมาจูบเครเมนของฉัน นังจอมฉกฉวย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
How dare you?- ถือยังไงพูดแบบนี้แจ๊ค ถือดียังไง You Don't Know Jack (2010)
- Dr. Kevorkian!- ถือดียังไง You Don't Know Jack (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือดี[v.] (theūdī) EN: assume too much ; be presumptuous ; think a lot of oneself ; have a high opinion of oneself   FR: faire preuve d'arrogance ; être présomptueux
ถือดี[adj.] (theūdī) EN: proud ; arrogant   FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; vaniteux ; fier
ถือดีอย่างไร[v. exp.] (theūdī yāngrai) EN: how dare you ... ; how do you think you are (to)   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bighead(บิก'เฮด) n. การถือดี,ความยโส
bigheadedadj. อวดดี,ถือดี,ยโส
conceit(คันซีท') {conceited,conceiting,conceits} n. ความหยิ่ง,ความทะนง,ความถือดี,ความคิด,จินตนาการ,ความเพ้อฝัน,ข้ออุปมาแห่งจินตนาการ vt. จินตนาการ,ติดอกติดใจ, Syn. egoism,egotism,self-esteem,notion ###A. modesty,diffidence
conceited(คันซีท'ทิด) adj. อวดดี,หยิ่ง,ถือดี,เป็นจินตนาการ., See also: conceitedness n. ดูconceited, Syn. vain,arrogant ###A. modest,humble
highbrow(ไฮ'เบรา) n. ผู้ (ถือดีว่า) มีการศึกษาสูง รสนิยมสูง, See also: highbrowism n.
proud(เพราดฺ) adj. ภูมิใจ,ลำพองใจ,ถือดี,มีทิฐิ,สง่างาม. -adv. -Phr. (do one proud เป็นที่ภูมิใจ,ให้เกิดความภูมิใจ), See also: proudness n., Syn. contented,self-important
proud-heartedadj. ภูมิใจ,ลำพองใจ,หยิ่ง,อวดดี,ถือดี

English-Thai: Nontri Dictionary
bighead(n) ความยโส,ความอวดดี,ความถือดี,ความโอหัง
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
conceited(adj) หยิ่ง,อวดดี,ทะนง,ถือดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top