Search result for

ตื้น

(68 entries)
(0.2598 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตื้น-, *ตื้น*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตื้นเขิน (n ) shoal river
ลำนำตื้นเขิน (n ) shoal river

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตื้น[ADJ] shallow, Syn. เขิน, ตื้นเขิน, Ant. ลึก, Example: นกนางนวลแกลบมักวางไข่ตามแอ่งหินตื้นๆ และตามเกาะแก่งกลางทะเล, Thai definition: ส่วนล่างอยู่ต่ำจากระดับพื้นไม่มาก
ตื้น[ADJ] superficial, See also: shallow, Syn. ผิวเผิน, Ant. ลึกซึ้ง
ตื้น[ADJ] shallow, Example: นกนางนวลแกลบมักวางไข่ตามแอ่งหินตื้นๆ ตามเกาะแก่งกลางทะเล, Thai definition: หยั่งลงไปได้ไม่ไกลจากผิวหน้าหรือขอบบน
ตื้น[ADJ] superficial, See also: shallow, Example: คุณคิดว่าแผนตื้นๆ แบบนี้เขาจะไม่รู้เชียวหรือ, Thai definition: ที่มีลักษณะผิวเผิน ไม่ลึกซึ้ง
ตื้นตัน[V] be delighted, See also: be imbued, be full of, be choked, be blissful, Syn. ซาบซึ้ง, ตื้นตันใจ, Example: แม่จำปีตกตะลึงแล้วก็ตื้นตันกับคำฝากฝังของคุณนายจนแทบพูดอะไรไม่ออก, Thai definition: รู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจ
ตื้นเขิน[V] be shallow, Syn. ตื้น, เขิน, Ant. ลึก, Example: ในช่วงฤดูแล้ง น้ำในแม่น้ำลำคลองตื้นเขินมาก
ตื้นตันใจ[V] be delighted, See also: be imbued, be full of, be choked, be blissful, Syn. ตื้นตัน, ซาบซึ้ง, Example: แม่ตื้นตันใจที่ได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกชาย, Thai definition: รู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจ
ตื้นลึกหนาบาง[N] ins and outs, See also: inside story, complication (of), Example: เขาไม่รู้ถึงตื้นลึกหนาบางเรื่องที่พ่อแม่ทะเลาะกัน, Thai definition: รายละเอียดของเรื่องที่ไม่เปิดเผย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตื่นก. ฟื้นจากหลับ เช่น ตื่นนอน, ไม่หลับ เช่น ตื่นอยู่
ตื่นแสดงอาการผิดปรกติเพราะตกใจ ดีใจ หรือแปลกใจ เป็นต้น เช่น วัวตื่น ควายตื่น ตื่นเวที ตื่นยศ ตื่นไฟ
ตื่นรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ในคำว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นแล้ว
ตื่นโดยปริยายหมายความว่า รู้เท่าทัน, รู้ตัวขึ้น.
ตื้นว. ตํ่าลงไปจากขอบน้อยกว่าปรกติ เช่น ชามก้นตื้น, หยั่งลงไปได้ไม่ไกลจากผิวหน้าหรือขอบบน เช่น นํ้าตื้น คลองตื้น, เข้าไปไม่ไกลจากขอบเป็นต้น เช่น ตรอกตื้น
ตื้นผิวเผิน, ไม่ลึกซึ้ง, เช่น ความคิดตื้น, ตรงข้ามกับ ลึก.
ตื่นข่าวก. ตระหนกตกใจไปกับข่าวหรือคำเล่าลือ.
ตื้นตัน, ตื้นตันใจว. รู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจเป็นต้น.
ตื่นตัวก. ไหวทันเหตุการณ์, รู้ตัวทันเหตุการณ์.
ตื่นตาตื่นใจก. ตื่นเต้นเพราะได้พบได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm deflecting because I'm avoiding something shallow.ฉันเบียงเบนความสนใจเพราะว่าฉันกำลังหลีเลี่ยงบางสิ่งที่ตื้น Birthmarks (2008)
Went snorkeling with them. Cut my leg on a piece of coral.ไปดำน้ำตื้นกับพวกเค้้า โดนเศษปะการังบาดที่ขา Marley & Me (2008)
Or are you so overwhelmed you can't talk?หรือคุณตื้นตันจนพูดอะไรไม่ออกแล้ว? The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Now, if the subject were to say yes, well, he's rather a big fish that swims in not-untricky waters.ถ้าเป้าหมายตอบตกลง เขาก็จะเป็นปลาตัวใหญ่ที่ ว่ายน้ำมาเกยตื้น Frost/Nixon (2008)
Neat trick.แผนตื้นๆ Pilot (2008)
- The quarries at San Felice? - They're too small.เล็กไปตื้นด้วย Gomorrah (2008)
/washes up onshore, passed out. /Why a hairy guy? /I don't get it.ถูกคลื่นซัดมาเกยตื้น สลบอยู่ Bedtime Stories (2008)
What dramatic moments here at Ellis Park.ช่างเป็นช่วงเวลาที่ตื้นตันเหลือเกินครับ.. ในสนามเอลีส พาร์ค แห่งนี้ Invictus (2009)
A very emotional moment for both teams.เป็นช่วงเวลาที่เต็มตื้นของทั้งสองทีมเลยครับ Invictus (2009)
Well, that's really sketchy behavior.นั่นมันเป็นพฤติกรรมตื้นๆทั่วไป Dead Like Me: Life After Death (2009)
You were short-sighted and they don't understand that the global war on terror can only be won by forces like ours.คุณไม่น่าคิดตื้น ๆ เลย และพวกเขาไม่รู้หรอกว่า สงครามที่เกิดขึ้น ในโลกนี้ จะสามารถเอาชนะได้ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Chi Chi is because I would like to not say that I'm stupid.ฉันชื่อจีจี้ไม่ได้แปลว่า จักกะจี้บ้องตื้นนะ Dragonball: Evolution (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตื่น[v.] (teūn) EN: wake up ; awake   FR: s'éveiller ; se lever
ตื่น[v.] (teūn) EN: be alarmed ; be frightened ; panic ; stampede   
ตื่น[adj.] (teūn) EN: alarmed ; scared ; panic-stricken   FR: effaré
ตื่น[adj.] (teūn) EN: astounded ; astonished ; surprised   FR: en émoi
ตื้น[adj.] (teūn) EN: shallow ; superficial   FR: peu profond ; superficiel
ตื่นกลัว[v. exp.] (teūn klūa) EN: be panic-stricken ; be frightened ; be scared   FR: être pris de panique
ตื่นขึ้น [v.] (teūn kheun) EN: wake up   FR: se réveiller
ตื่นตระหนก[v.] (teūntranok) EN: get panicky   
ตื่นตระหนก[adj.] (teūntranok) EN: nervous   FR: paniqué ; affolé
ตื่นตัน[adj.] (teūntan) EN: overwhelmed ; moved ; touched (by) ; choked up ; speechless   FR: accablé

English-Thai: Longdo Dictionary
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shallow[ADJ] ตื้น, See also: ไม่ลึก, ตื้นๆ, Syn. shoal, superficial, Ant. deep
skin-deep[ADJ] ตื้น
superficial[ADJ] ตื้นๆ, See also: อยู่ใกล้ผิวนอก, Syn. external, surface
surface[ADJ] ผิวเผิน, See also: ตื้นๆ, Syn. superficial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aground(อะเกรานดฺ') adv., adj. บนพื้นดิน, เกยตื้น. (on or into the ground)
catamaran n.เรือลำคู่,เรือเล็ก,เรือใบน้ำตื้น
choking(โช'คิง) adj. ซึ่งทำให้อึดอัด,ซึ่งทำให้หอบ,ตื้นตัน.
continental shelf n.ส่วนของทวีปที่จมอยู่ในทะเลที่ค่อนข้างตื้น
crawl(ครอล) {crawled,crawling,crawls} vi. คลาน,เลื้อย,แล่นคลาน,ขนลุกขนพอง,เจริญหรือก้าวหน้าอย่างช้า,เต็มไปด้วยสิ่งที่เลื้อยคลาน n. การคลาน,การเลื้อย,การแล่นคลาน,คอกล้อมบนน้ำตื้น ๆ บนชายฝั่งทะเล สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามปู ปลา, Syn. creep
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
flume(ฟลูม) {flumed,fluming,flumes} n.,v. (ขนส่งโดย) ร่องน้ำแคบและตื้น,รางน้ำไหลที่แคบและตื้น.
ford(ฟอร์ด) n. ที่ตื้นของแม่น้ำลุยข้ามได้. vi. ลุยน้ำข้าม, See also: fordable adj.
glenoidadj. ซึ่งเป็นเบ้าหรือหลุมตื้น
gravel(แกรฟ'เวิล) n. กรวด,หินเล็ก ๆ ,ลูกรัง vt. ปูหรือโรยกรวด,ทำให้ฉงน,ทำให้ระคายเคือง,ยั่วโมโห,กระตุ้น,เกยตื้น. adj. เสียงเสียดสี,เสียงแหบ, See also: gravelish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
aground(adv) บนบก,บนพื้นดิน,เกยฝั่ง, เกยตื้น,เกยหาด
flatten(vi) แบน,ราบ,แผ่,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ไม่มีคลื่น,ไม่มีฟอง
fullness(n) ความเต็ม,ความเต็มที่,ความเพียบ,ความตื้นเขิน
fulness(n) ความเต็ม,ความเต็มที่,ความเพียบ,ความตื้นเขิน
shallow(adj) ผิวเผิน,ตื้น,ไม่ลึก
shallow(n) หาดตื้น,ที่ตื้น
shoal(adj) ตื้นเขิน
shoal(n) สันดอน,ที่ตื้น,หินโสโครก,ฝูง
silt(vt) ทำให้ตื้นเขิน,ทำให้ตกตะกอน,ทำให้มีโคลนตม
speechless(adj) หมดคำพูด,พูดไม่ได้,ตื้นตัน,เงียบ,เป็นใบ้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
浅い[あさい, asai] (adj) ตื้น,เตียน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top