ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตามสบาย

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตามสบาย-, *ตามสบาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามสบาย[ADV] leisurely, See also: easily, comfortably, do as one pleases, do at one's own convenience, Example: เขากล่าวกับเพื่อนที่มารับประทานอาหารที่บ้านว่า ให้ทุกคนทำตัวตามสบายเหมือนเป็นบ้านตัวเอง, Thai definition: อย่างไม่มีพิธีรีตรอง, อย่างเป็นกันเอง, อย่างธรรมดา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please.ตามสบาย Real Steel (2011)
But this will be your last, so make the most of it.แต่นี่ก็ครั้งสุดท้ายแล้ว งั้นก็ตามสบายเถอะ Rebecca (1940)
All right, Frank. I'll go and look for Maxim.ตามสบายค่ะ แฟรงค์ ฉันจะไปออกตามหาเเม็กซิมเอง Rebecca (1940)
Stand easy.ยืนตามสบาย The Little Prince (1974)
You be my guest, man.ตามสบายเลยเพื่อน ไม่ต้องเกรงใจ Phantasm (1979)
Go on. "What shape it will take...."ตามสบายค่ะ "มันจะมาในรูปไหน" Gandhi (1982)
Disciple, please rise.ตามสบายเถอะ. Return of the Condor Heroes (1983)
make yourself comfortable. sit down. thank you. what can I do for you?ตามสบายครับ เชิญนั่งก่อน Spies Like Us (1985)
Okay, just relax. Take it easy.ใจเย็นๆ ทำตัวตามสบาย Punchline (1988)
Oh, my, not for me.ฉันไม่เอาด้วยหรอก พูดจริงๆ ตามสบายเลย Punchline (1988)
- At ease, Eriksson.ตามสบาย Casualties of War (1989)
It's at your disposal.เชิญคุณตามสบายเลย. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามสบาย[v. exp.] (tām sabāi) FR: se mettre à l'aise
ตามสบาย[X] (tām sabāi) EN: take it easy   FR: faites comme bon vous semble ; faire comme chez soi
ตามสบาย[adv.] (tām sabāi) EN: leisurely   FR: à l'aise

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at will[IDM] ตามใจ, See also: ตามสบาย
feel free[PHRV] ตามสบาย, See also: ทำตัวตามสบาย, เชิญตามสบาย
leisurely[ADJ] ตามสบาย, See also: ที่ไม่รีบร้อน, ที่ไม่เร่งรีบ, Syn. slow, unhurried, Ant. hurried

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amble(แอม' เบิล) vt.,vi. เดินตามสบาย, เดินทอดน่อง, ขี่ม้าเหยาะย่าง -ambler n. (stroll)
easy(อี'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light ###A. difficult
easygoingn. สงบและไร้กังวล,ตามสบาย,ไปเรื่อย ๆ ,ซึ่งวิ่งเหยาะย่าง.
familiar(ฟะมิล'ยะ) adj. คุ้นเคย,คุ้น,ชิน,เคย,สนิทสนม,รู้,เห็นเสมอ,รู้จัก,ใกล้ชิด,ตามสบาย,ไม่มี

English-Thai: Nontri Dictionary
leisure(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,มีเวลาว่าง
leisurely(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,ไม่เร่งรีบ
leisurely(adv) อย่างไม่รีบร้อน,อย่างตามสบาย,อย่างไม่เร่งรีบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top