ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชิงชัย

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชิงชัย-, *ชิงชัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชิงชัย[V] compete, See also: fight, contest, vie, rival, contend, Syn. แข่งขัน, ประกวด, ต่อสู้, แย่งชิง, Example: จีนและอินเดียต่างก็ชิงชัยกันจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชิงชัยก. สู้หรือแข่งกันเพื่อเอาชนะ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And to qualify for Europe in the Champions League. And all the riches that go with that.เพื่อชิงชัยไปแชมเปี้ยนลีก Goal! The Dream Begins (2005)
The race takes place in 3 stages over 3 days.การแข่งชิงชัยกัน3สนามใน3วัน Death Race (2008)
Of this upcoming race....ที่ฝ่ายรีพับริกันบอกว่าจะใช้เป็น ประเด็นหลักในการชิงชัยที่กำลังจะมาถึง You Don't Know Jack (2010)
What you did, stopping the big plan, the prize fight?สิ่งที่นายทำ หยุดแผนการณ์ใหญ่ ศึกชิงชัยนั่น The Third Man (2010)
And with the mayoral race heating up,และการชิงชัยตำแหน่งนายกเทศมนตรี ก็ร้อนแรงขึ้น  ()
It's called "divide and conquer."มันเรียกว่า "แบ่งแยกแล้วเข้าชิงชัยBasic Instinct (2012)
If you take away a species' natural competition, they'll proliferate out of control.ถ้าคุณกำจัดการชิงชัย โดยธรรมชาติของพวกสัตว์ พวกมันจะเพิ่มจำนวนเกินควบคุม Kong: Skull Island (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend   FR: lutter ; rivaliser ; se battre

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compete(คัมพีท') {competed,competing,competes} vi. แข่งขัน,แข่ง,ชิงกัน,ชิงชัย, Syn. contend,engage in a contest
competition(คอมพิทิช'เชิน) n. การแข่งขัน,การชิงชัย,ผู้แข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ
debate(ดิเบท') {debated,debating,debates} vt.,n. (การ) ถกเถียง,อภิปราย,พิจารณา,ชิงชัย,ต่อสู้, Syn. argue

English-Thai: Nontri Dictionary
compete(vt) แข่งขัน,แข่ง,ชิงชัย
competition(n) การแข่งขัน,การแข่ง,การชิงชัย
competitive(adj) ซึ่งแข่งขันกัน,ซึ่งชิงชัยกัน,ซึ่งแข่งกัน
contend(vt,vi) ต่อสู้,ยืนยัน,โต้แย้ง,ชิงชัย,แข่งขัน
debate(vt) ถกเถียง,โต้แย้ง,ต่อต้าน,ชิงชัย,โต้วาที,อภิปราย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top