Search result for

คำ-

(40 entries)
(0.2354 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คำ, -คำ-, *คำ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - เกาหลี (KO) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทองคำ[goldeu] (n ) 골드

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำ[N] word, See also: speech, vocable, Syn. เสียงพูด, Example: เสียงของแต่ละคนนั้นพูดแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน แม้จะพูดคำเดียวกันหรือประโยคเดียวกันก็ตาม, Thai definition: เสียงพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงความคิด โดยปกติถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งมีความหมายในตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wordคำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, 20 questions is getting a bit boring.นี่ ฉันเบื่อกับไอ้เกม 20 คำถามนี่แล้ว The Serena Also Rises (2008)
And then Poppy won't go, and her friends won't go, and you can explain to your mother why she has an empty first row.และ Poppy กับเพื่อนๆของเธอก็จะไม่ไปเหมือนกัน หาคำอธิบายให้แม่เธอด้วยแล้วกัน ว่าทำไมแถวหน้าถึงได้ว่างทั้งแถว มันคงทำให้เธอแฮปปี้สินะ? The Serena Also Rises (2008)
That's not quite the word I was going to use.นั่นไม่ใช่คำที่คิดว่าหนูจะพูดนะ The Serena Also Rises (2008)
Is that a yes?นั่นคือคำตอบว่าใช่ใช่มั๊ย? The Serena Also Rises (2008)
- And that answers my question.- นั่นตอบคำถามฉันได้แล้วล่ะ The Ex-Files (2008)
- Well, maybe not, but google "revenge,"- ไม่แน่หรอก ลองหาคำว่า "แก้แค้น" ในกูเกิลดูสิ The Ex-Files (2008)
Girls with the potential to become little mini Blair-ites become projects and total losers, and the girls who have the potential to threaten social order become victims.คนที่ได้รับเลือกจะกลายเป็น ของส่วนตัวของแบลร์ กลายเป็นโปรเจคและขี้แพ้ และพวกที่ถูกเลือก ให้กลายเป็นพวกถูกกระทำ ตามคำสั่งของแบลร์คือ เหยื่อ The Ex-Files (2008)
And the deflection through sarcasm thing you might want to put on the back burner for a while.แล้วก็หลีกเลี่ยงคำพูดถากถาง ที่ลูกอยากไว้ข้างหลัง The Ex-Files (2008)
The big question is, with Serena single and on top of the world, will constance become the house of Van der Woodsen?คำถามคือ เซรีน่าโสดและอยู่จุดสูงสุดของโลกรึเปล่า แล้วคอนสแตนซ์จะกลายเป็นบ้าน ของแวน เดอ วูดเซ่นหรือเปล่า The Ex-Files (2008)
If you or Humphrey ever breathe a word of this-- one word to anyone--ถ้าเธอหรือแดนได้ปริปาก เรื่องนี้แม้แต่คำเดียวกับใคร The Ex-Files (2008)
So my question-- What are we doing tonight?คำถามคือ คืนนี้เราจะทำอะไรกัน The Ex-Files (2008)
No, Nate. There are no "but"s. You lied to me,ไม่ เนท มันไม่มีคำว่า "แต่" คุณโกหกฉัน The Dark Night (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำ[n.] (kham) EN: word ; vocable ; speech   FR: mot [m] ; vocable [m] ; terme [m] ; parole [f]
คำ[n.] (kham) EN: mouthful   FR: bouchée [f] ; gorgée [f]
คำ[n.] (kham) EN: [classifier : words ; mouthfuls of food]   FR: [classificateur : mots ; bouchées de nourriture]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vocable[N] คำ, See also: ศัพท์, ชื่อ, คำรวมเสียง
word[N] คำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
congregation(คองกริเก'เชิน) n. การชุมนุม,กลุ่มคน,คริสต์ศาสนิกชนที่ชุมนุมกันในโบสถ์, See also: congregational adj. ดูcongregation, Syn. assembly,union congregationalism (คองกริเก'ชัน นัลลิสซึม) n. รูปการปกครองของสงฆ์ที่อิสระ. คำ
conjugate(คอน'จะเกท) {conjugated,conjugating,conjugates} vt.,vi. รวม,เชื่อมผนึก,ผัน (กริยา) vi. ร่วม,แต่งงาน,ประสานกัน. adj. ซึ่งร่วมกัน,เป็นคู่,ซึ่งมีใบเล็กเพียงคู่เดียว n. คำผัน (กริยา), See also: conjugable adj. conjugative adj. conjugator n. คำ
emphasise(เอม'ฟะไซซ) vt. เน้น,ให้ความสำคัญ,เน้นเสียง,เน้นคำ
emphasize(เอม'ฟะไซซ) vt. เน้น,ให้ความสำคัญ,เน้นเสียง,เน้นคำ
gold certificateธนบัตรที่รับรองด้วยทองคำ
golden fleeceขนแกะทองคำ
hard space(ฮาร์ดสเปซ) หมายถึงที่ว่างที่ถือเสมือนไม่ใช่ที่ว่าง ใช้เฉพาะในโปรแกรมประมวลผลคำ ในกรณีที่พิมพ์คำบางคำที่มีที่ว่างระหว่างคำ เช่น World War II หรือ พิมพ์วันที่ เช่น May 7 เช่นนี้ ถ้าบังเอิญพิมพ์คำนี้มาถึงปลายบรรทัด แต่ไม่มีที่ว่างพอจะพิมพ์ทั้งคำ คอมพิวเตอร์จะแยกนำคำหลังช่องว่างมาขึ้นบรรทัดใหม่ ซึ่งจะเป็นการไม่ถูกต้อง เราจึงต้องกำหนดให้ที่ว่างที่เห็นนั้นเป็นฮาร์ดสเปซ เพื่อให้โปรแกรมไม่แยกเป็นคนละบรรทัด ถ้าที่ไม่พอในบรรทัดบน ก็จะนำลงมาบรรทัดใหม่ทั้งคำ
imperfect(อิมเพอ' เฟคทฺ) adj. บกพร่อง, มีปมด้อย, ไม่สมบูรณ์, ไม่บริบูรณ์, หดแคบ, (ไว-ยากรณ์) , เกี่ยวกับรูปอดีตกาลที่ยังไม่สำเร็จ. -n. กาล (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์, กริยา (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์., See also: imperfectly adv. imperfectness n. คำ
moniliform(โมนิล'ละฟอร์ม) adj. ซึ่งมีรูปร่างคล้ายลูกประคำ
paragogen. การเติมเสียงหรือกลุ่มของเสียงหลังคำ

English-Thai: Nontri Dictionary
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
abjure(vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ
bead(n) ลูกปัด,ลูกประคำ
chaplet(n) พวงมาลัย,สายลูกประคำ
decline(vt) ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่รับ,ไม่ยอม,กระจายคำ
etymology(n) นิรุกติศาสตร์,วิชาว่าด้วยประวัติที่มาของคำ
inflection(n) การเบน,การผันไปตามเพศพจน์,การเปลี่ยนแปลงคำ
language(n) ภาษา,ถ้อยคำ
message(n) ข่าวสาร,ความหมาย,ถ้อยคำ
mouthful(n) เต็มปาก,คำหนึ่ง,เต็มคำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top