ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คับผม

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คับผม-, *คับผม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is there some good news?เค้าบีบบังคับผมอีกแล้ว ไม่ปล่อยให้ผมได้ขยับเลย Something About 1% (2003)
You forced me into this marriage, so I'll do as I wish!พ่อบังคับผมให้แต่งงานเอง ผมจะทำอะไรก็เรื่องของผม My Little Bride (2004)
I'm Rob. Hector works underneath me, but not in the biblical sense.ผมชื่อร็อบ เฮคเตอร์ทำงานใต้บังคับผม แต่ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะ Imagine Me & You (2005)
Yeah.คับผม ว่าไงคับ Just Like Heaven (2005)
- I just wanna show you something. - You can't make me go!ฉันอยากจะนายได้ดูอะไรบางอย่าง คุณบังคับผมไม่ได้หรอก Fido (2006)
Sir!คับผมArt of Fighting (2006)
Sir!คับผมArt of Fighting (2006)
Sir!คับผมArt of Fighting (2006)
Sir!คับผมArt of Fighting (2006)
Sir!คับผมArt of Fighting (2006)
Sir!คับผมArt of Fighting (2006)
Sir!คับผมArt of Fighting (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับผม[X] (khaphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top